Diana Brown: Rūpinkimės žmonėmis, stiprinkime švietimo praktikų potencialą, ir mokyklų vadovų netrūks

Grįžti

Diana Brown: Rūpinkimės žmonėmis, stiprinkime švietimo praktikų potencialą, ir mokyklų vadovų netrūks
event 2019-10-24 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Diana Brown: Rūpinkimės žmonėmis, stiprinkime švietimo praktikų potencialą, ir mokyklų vadovų netrūks

Su Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown susitikome pasikalbėti apie druskininkiečių aktualijas – kuo ir kaip gyvena šios savivaldybės švietimo įstaigos, formaliai pasibaigus projekto „Lyderių laikas 3“ veikloms. Beje, Diana vadovavo savivaldybės kūrybinei komandai, 2019 m. pavasarį baigė švietimo lyderystės magistrantūros studijas ISM universitete, tapo švietimo skyriaus vedėja. Nėra abejonių – tai tikrai aktyvus, iniciatyvus ir pokyčiams pasiryžęs žmogus.

Diana, tai ir pradėkime nuo pokyčių. Natūralu, kad naujas vadovas jų siekia. Kas Druskininkų švietime vyksta kitaip?

Šiemet nemažai ką darome kitaip – daugiau diskutuojame, taikome įvairesnius veiklos būdus, ieškome geriausio varianto mokiniui, stengiamės nepamiršti ir mokytojų – daug dėmesio skiriame tarpusavio santykių puoselėjimui, neformaliam bendravimui, bendradarbiavimo efektyvinimui. Manau, kad šiandien labai svarbu užtikrinti mokyklų vadovų ir mokytojų saugumą, kurti daugiau pasitikėjimo mokyklose. Tai visuomet sakau ir mokinių tėvams – parodykite, kad pasitikite mokytojais. Jausdami didesnį tėvų ir apskritai visuomenės pasitikėjimą, mokytojai jaučiasi vertinami, dirba kūrybingai, yra saugūs.

Skatinu mokyklų bendruomenes nebijoti naujovių, nenusiteikti priešiškai dar nepabandžius, juk mokomės nuolat, ir geriausias rezultatas ne visada yra pasiekiamas iš pirmo karto. Tik patys patirdami nuolatinio mokymosi džiaugsmą, galėsime jį perduoti savo mokiniams. Mūsų skyriaus užduotis yra kurti pasitikėjimu grįsto bendradarbiavimo aplinką Druskininkų švietimo bendruomenėje. Daug kalbamės, diskutuojame, tariamės, ginčijamės, argumentuojame. Noriu, kad dirbantys skyriuje specialistai jaustųsi laukiami mokykloje kaip vienos komandos nariai, norintys laimėti rungtynes, o ne kaip žiūrovai, kritikuojantys, jei nepavyko pasiekti pergalės. Žodžiu, iš savo pradėto eiti pokyčio kelio niekur nesukame į šalį, žengiame toliau tvirčiau ir smagiau.

Diana brown1 20191023                                         

Labai džiaugiuosi, kad pastarųjų dienų švietimo problema – mokyklų vadovų trūkumas – Druskininkams neaktuali. Paskelbti konkursai įvyko, turime visą būrį naujų vadybininkų – dvi direktores ir tris pavaduotojas ugdymui. Smagu tai, kad į Druskininkus atvyko dirbti žmonių iš Kauno, Lazdijų r.

Manau, kad, ruošiantis iš anksto, auginant ir skatinant žmones ir, žinoma, tobulinant mokyklų vadovų skyrimo į pareigas procedūras, ši problema nebūna neišsprendžiama. Matau, kad aplink yra mokytojų, kurie yra pasirengę vadybiniam darbui, jiems tiesiog reikia padėti tą žingsnį žengti ir pasiruošti kompetencijų vertinimui.

Dar viena naujovė – šiemet skiriame daugiau dėmesio specialiųjų poreikių mokinių ugdymo gerinimui, atidarėme specialiąją priešmokyklinio amžiaus grupę autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikučiams. Labai džiaugiuosi, kad iš savivaldybės biudžeto buvo skirta visa reikalinga suma, kad klasė būtų ne tik aprūpinta moderniausia įranga, bet ir jauki, patogi, pritaikyta pirmiausia vaikų, kurie joje mokosi, poreikiams. Tačiau neužtenka tik gerinti infrastruktūrą, labai svarbu be dėmesio nepalikti specialistų, mokyklos darbuotojų, nes jie neretai susiduria su gana dideliais sunkumais. Druskininkų „Saulės“ mokykloje kartu su Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriumi organizavome metodinę dieną savivaldybėje dirbantiems pedagogams ir tėvams. Patyrę specialistai dalinosi savo žiniomis, kaip organizuoti specialiųjų poreikių mokinių ugdymą bendrame mokyklos kontekste, kaip pritaikyti aplinkas, teikė praktinių patarimų, pristatė metodikų. Girdėjau, kad mokytojai tai įvertino kaip vieną stipriausių šios tematikos kvalifikacijos tobulinimo renginių. Esame tikrai dėkingi tiek skyriaus vedėjai Gintarei, tiek visiems specialistams, atvykusiems į Druskininkus.

Teigiamų atsiliepimų gauname iš tėvų, auginančių ypatingus vaikučius. Dar smagiau, kad jie yra aktyvūs partneriai – grupė mamų įkūrė nevyriausybinę organizaciją ir teikia paraišką dėl dienos centro įkūrimo. Mūsų skyrius taip pat aktyviai dirba papildomų finansų paieškos srityje – sekame naujienas ir kvietimus teikti projektų paraiškas, šiuo metu labai tikimės, kad bus patvirtinti šie projektai: dėl darželių lauko edukacinių erdvių įrengimo ir mokyklų vidaus patalpų pritaikymo visos dienos mokyklos modeliui įgyvendinti. Svajojame įkurti keturias modernias ir jaukias kūrybines laboratorijas Druskininkų mokyklose.

Kokie Jūsų skyriaus veiklos prioritetai?

Trumpai galima sakyti – bendradarbiavimo kultūros kaita. O plačiau – bendros savivaldybės švietimo vizijos kūrimas ir įgyvendinimas. Šiemet pradėdami naujus mokslo metus turėjome tradicinę švietimo vadovų konferenciją, kuri šiaip jau buvo netradicinė. Jos metu visi Druskininkų mokyklų vadovai pristatė ateinančių trejų metų strategiją, pagrindinius prioritetus. Strategijų rengimui skyrėme daugiau nei 6 mėn. – diskutavome įstaigose, aiškinomės vertybinius dalykus, išsikėlėme konkrečius tikslus. Bendradarbiaujant su Druskininkų verslo atstovus vienijančia asociacija „Druskininkų klubas“ buvo organizuoti mokymai „Strateginis mokyklų valdymas“, kuriuos vedė doc. dr. Nerijus Pačėsa, buvęs ilgametis ISM universiteto rektorius, dabar privačios mokyklos Kaune „Erudito licėjus“ įkūrėjas ir vadovas.

Labai noriu ir stengiuosi, kad šios strategijos taptų gyvais dalykais mokyklose, vienijančiais bendruomenę, padedančiais kiekvienam mokyklos darbuotojui prisiimti asmeninę atsakomybę siekiant bendrų mokyklos tikslų, o ne popieriaus lapais, užmirštais ir gulinčiais stalčiuose. Todėl ketinu nuolat grįžti prie jų aptarimo, refleksijos, įsivertinimo, kad įsitikintume, jog nepametėme krypties.

Diana brown2 20191023                                               

Kalbant apie bendradarbiavimą ir pasitikėjimą labai svarbu teisingai suvokti, kad pasitikėjimas negali ir neturi būti aklas. Negalime paprasčiausiai manyti, kad jei pasitikiu žmogumi, tai neturiu domėtis jo veikla, diskutuoti, norėti jį labiau pažinti ir kaip specialistą, ir kaip žmogų. Visada sakau mokytojams, kad pasitikėjimas turi būti abipusis. Pasitarimuose pabrėžiu – pasitikėkite manimi, pasitikėkite ir skyriaus darbuotojais, mes esame partneriai, siekiantys gerovės vaikui, dirbantys kartu dėl aukštesnės ugdymo kokybės.

Kai dėl skyriaus veiklos – stengiamės tobulinti savo planavimą, į mėnesio veiklos planą įtraukiame tokias veiklas, kaip stebėsena, duomenų analizė ir pan. Manau, kad tai ne tik suteikia žmonėms daugiau saugumo ir aiškumo, bet ir labiau informuoja apie skyriaus darbą. Iš anksto numatome, kuria ugdymo sritimi domėsimės, kuriomis temomis pasikalbėsime ar įsivertinsime. Galų gale siekiame, kad būtų aišku, kodėl vienu ar kitu metu prašome tam tikrų duomenų ar kam juos naudosime.

Diana, tikrai labai daug veiklų... Kas Jus įkvepia?

Tas tiesa – daug visko... Visi žinom, kad vienas lauke ne karys. Visi nauji vadovai turbūt pereina nelengvą etapą, kai yra vertinami, lyginami ir pan. Galiu atvirai pasakyti – ne su visomis mokyklų bendruomenėmis jau spėjau artimiau susipažinti, nors manau, kad tai yra labai svarbu. Dėl darbų gausos nėra galimybės skirti tam tiek laiko, kiek norėčiau. Esu įsitikinusi, kad labiausiai nuomonę apie žmogų padeda susidaryti tiesioginis bendravimas. Esu labai dėkinga mokyklų vadovams už palaikymą ir pagalbą, bendrų sumanymų įgyvendinimą ir gerą žodį. Neturiu galimybės susipažinti su kiekvienu mokytoju asmeniškai, išgirsti jų lūkesčius, taigi bendradarbiavimas su mokyklų vadovais yra esminis siekiant geranoriško ir efektyvaus rezultato. Jaučiu, kad kuo toliau, tuo labiau plečiasi bendraminčių ratas, imame labiau vieni kitus pažinti, pasitikėti, padėti. Jaučiu vis didesnį mokytojų palaikymą ir supratimą. Tai ir labiausiai įkvepia. Visada žinojau, kad mūsų pasirinktas pokyčio kelias yra sunkus, ilgas, bet tikras. Pasitikėjimo ir tikro bendradarbiavimo tikrai daugėja – tai ir atperka visą nuovargį ir niekada nesibaigiančių darbų gausą.

Diana brown3 20191023

O kaip sekasi tęsti projekto „Lyderių laikas 3“ veiklas?

Nuo spalio mėnesio ketiname pradėti LL3 kūrybinės komandos susitikimus. Komanda atsinaujins, įsitrauks naujų žmonių. Labai džiaugiamės, kad mūsų gretas papildo politikai, kurie pirmiausia yra aktyvūs tėvai, kuriems rūpi švietimo klausimai – jie užeina pasikalbėti, išgirsti aktualijas, padeda surasti reikiamų išteklių idėjoms įgyvendinti.

Taigi, niekas nesibaigia: ugdymo įstaigose, kaip ir ketinta, inicijuotos pedagogų savitarpio pagalbos grupės, organizuojamos kuratorių dienos, tariamasi dėl komunikacijos tobulinimo. Stiprėja Mokytojų klubo veikla, daugiau bendrauja mokyklos tarpusavyje – organizuotos pažintinės kelionės, orientaciniai žaidimai, vykome į filmo peržiūrą, degustavome lietuviškus patiekalus, šokome, dainavome. Visa tai prisideda prie bendradarbiavimo kultūros kūrimo, kaip ir buvome numatę projekte „Lyderių laikas 3“. Norisi padėkoti projektui už viską, ko išmokome, ir už tai, kokie esame šiandien.

Ačiū už pokalbį.

Susitikimui baigiantis į vedėjos kabinetą sugužėjo Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų vadovai. Boso dienos proga jie apdalino vieni kitus šypsenomis, nuoširdžiausiais linkėjimais ir pasidžiaugė bendrais tikslais, bendru darbu ir puikiu tarpusavio supratimu.

Dianą Brown kalbino projekte dalyvaujančių savivaldybių kuratorė Olivija Saranienė