Didžioji dauguma neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjų planuoja veiklas vykdyti nuotoliniu būdu

Grįžti

Didžioji dauguma neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjų planuoja veiklas vykdyti nuotoliniu būdu
event 2020-03-26 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Didžioji dauguma neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjų planuoja veiklas vykdyti nuotoliniu būdu

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos apklausos duomenimis, apie 76 proc. neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjų veiklas planuoja vykdyti nuotoliniu būdu.

„Tai rodo, kad NVŠ paslaugų tiekėjai supranta šio ugdymo svarbą vaikams ir yra pasiryžę esamą situaciją spręsti kūrybiškai. Neformaliajam švietimui pritaikyti galima pasitelkti ir bendrojo ugdymo mokyklose naudojamas nuotolinio mokymo, būreliams, užsiėmimams skirtas priemones. Visi susitelkę galime rasti geriausius sprendimus užtikrinant visavertį vaikų užimtumą“, - sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rekomenduoja NVŠ ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programas įgyvendinančioms institucijoms įvertinti, kokios programos ar dalys, ar jų moduliai gali būti vykdomi nuotoliniu būdu, kokie nuotolinio ugdymo būdai gali būti taikomi. Taip pat siūloma aptarti, kokiu būdu švietimo teikėjai gaus grįžtamąjį ryšį apie mokinio atliktas užduotis.

Apklausoje dalyvavo 1181 NVŠ paslaugų teikėjas. Jau dauguma jų yra apklausę vaikus ir tėvus dėl galimybių dalyvauti nuotolinėje NVŠ programoje. Kad turės tokias galimybes, neabejojo 70 proc. mokinių.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. 8 615 88 292

El. paštas info@smm.lt