EERA/ECER konferencija 2020

Grįžti

EERA/ECER konferencija 2020
event 2019-05-28 domain Lyderių laikas label_outline Aktualijos

EERA/ECER konferencija 2020

2020 m. rugpjūčio 25–28 d. Glazge (Jungtinė Karalystė) vyks Europos edukacinių tyrimų asociacijos (angl. European Educational Research Association (EERA)) organizuojama Europos edukacinių tyrimų konferencija (angl. European Conference on Educational Research) (ECER) „Bendruomenes (vėl) suartinantys švietimo moksliniai tyrimai“ (angl. Educational Research (Re)connecting Communities).

Konferencijos dalyviai aptars tarptautinių mokslinių tyrimų galimybes spręsti sudėtingus šiuolaikinės Europos bendruomenių suartinimo ir jų ryšių atnaujinimo klausimus.

Sudėtinga bendruomenės samprata interpretuojama ir naudojama įvairiai ir netgi prieštaringai. Visuomenės piliečiai, tyrėjai – įvairių ir neretai beveik tapačių vietos, nacionalinių, tarptautinių akademinių ir institucinių bendruomenių nariai. Tai, kaip renkamės kurti ir aiškinti bendruomenės koncepciją ir kaip šios interpretacijos sąveikauja su mokslininkų ir praktikų pažiūromis ir puoselėjamomis vertybėmis, yra daugelio švietimo srities mokslinių tyrimų objektas.

Įvairiapusės švietimą ir bendruomenę siejančios tarpusavio ryšių ir prasminės jungtys nagrinėjamos ir atsispindi moksliniu ir socialiniu požiūriu vertinguose švietimo tyrimuose, sukuriančiuose galimybių spręsti bendruomenių suartinimo ir jų ryšių atnaujinimo klausimus. Šiame kontekste galima teigti, kad švietimas ir švietimo moksliniai tyrimai turi galimybių padėti suvokti Europos bendruomenėse ir pačioje Europoje vykstančių reiškinių ir procesų prasmę. Taip pat jie suteikia pagrindą ir galimybių mąstyti kitoniškai ir, gal būt, generuoti išteklius sprendžiant bendruomenių susiskaidymo, pilietybės, tapatybės, įvairovės, taip pat galimybės atkurti bendrą socialinę erdvę klausimus.

Konferencija ECER 2020 teigia, kad švietimo tiriamosios veiklos vaidmuo – įtvirtinti švietimo statusą nuolatos vykstančiuose debatuose dėl vietos ir pasaulinio lygmens gyvenimo aspektų ir pasikartojančiose įtampą keliančiose aplinkybėse bei padėti suartinti bendruomenes, atnaujinti jų tarpusavio ryšius. Konferencijos organizatoriai kviečia domėtis šiais klausimas ir juos tirti siekiant išaiškinti švietimo mokslinių tyrimų galimybes suartinti bendruomenes ar atnaujinti jų ryšius visoje Europoje ir už jos ribų.

Svarbios datos:

Kvietimo teikti pranešimus pradžia – 2019 m. gruodžio 1 d. 
Teikimo pabaiga – 2020 m. sausio 31 d.
2020 m. balandžio 1 d. skelbiami pateiktų pranešimų peržiūros ir įvertinimo rezultatai. 
2020 m. balandžio 1 d. – registracijos pradžia.
2020 m. gegužės 15 d. baigiama registracija mažesnėmis kainomis. 
2020 m. birželio 25 d. skelbiamas pranešimų konferencijoje tvarkaraštis. 
2020 m. liepos 1 d. – dalyvių su pranešimais registracijos pabaiga.

Data ir vieta
2020 m. rugpjūčio 25–28 d., Gilmorehill Campus, University of Glazgow, 9 University Avenue, Glasgow G12 8QQ, Jungtinė Karalystė.

Organizatorius 
EERA

Registracija 
2020 m. balandžio 1 d. – registracijos pradžia
Mažesnėmis kainomis dalyviai galės registruotis iki 2020 m. gegužės 15 d. 
Registracijos pabaiga – 2018 m. liepos 1 d.

Konferencijos programa 
Konferencijos programa bus paskelbta vėliau.

Išsamesnė informacija 
Daugiau informacijos galite rasti čia.