EHU suteiktas naujas leidimas vykdyti studijas

Grįžti

EHU suteiktas naujas leidimas vykdyti studijas
event 2019-04-08 domain Švietimo informacinių technologijų centras

EHU suteiktas naujas leidimas vykdyti studijas

Balandžio 5 d. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministras dr. Algirdas Monkevičius suteikė Europos humanitariniam universitetui (EHU) naują leidimą vykdyti studijas.

2018 m. rugpjūtį EHU pateikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai paraišką dėl studijų leidimo suteikimo. Universiteto paraiškoje deklaruojama tolimesnė EHU plėtros kryptis, numatyta naujoje 2019–2024 m. Strategijoje, orientuota į veiklos tarptautinimą.

Kartu su nauju EHU leidimu studijoms, Studijų kokybės vertinimo centras taip pat įregistravo naujas Universiteto studijų programas humanitarinių, socialinių mokslų ir menų studijų krypčių grupėse.

„Naujo leidimo studijoms gavimas vainikuoja Universiteto pereinamąjį laikotarpį, tad noriu padėkoti visiems, prisidėjusiems prie šio proceso. Dabar mūsų Universitetas pradeda aktyvų studijų proceso ir akademinės aplinkos tarptautinimą. Priėmimo kampanijos metu EHU pristatys stojantiesiems visapusiškai atnaujintas studijų programas bei visiškai naujas programas, kaip antai, ilgą laiką laukta dizaino krypties magistro programą,“ — teigia Rektorius prof. Sergei Ignatov.

2019 metais EHU vykdys priėmimus į 9 studijų programas, tarp jų į bakalauro programas „Europos paveldas“, „Medijos ir komunikacija“, „Pasaulio politika ir ekonomika“, „Vizualinis dizainas“, į vientisųjų studijų programą „Tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisė“, magistro programas  „Kultūros paveldo vystymas“, „Viešoji politika“, „Vizualinė plastika“ bei į Filosofijos krypties doktorantūros programą.