ES šalių mokslo politikos formuotojus Lietuva supažindina su pasiekimais mokslo ir inovacijų srityje

Grįžti

ES šalių mokslo politikos formuotojus Lietuva supažindina su pasiekimais mokslo ir inovacijų srityje
event 2019-09-27 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

ES šalių mokslo politikos formuotojus Lietuva supažindina su pasiekimais mokslo ir inovacijų srityje

Rugsėjo 24-27 d. vizito Briuselyje metu švietimo, mokslo ir sporto viceministras Valdemaras Razumas ES mokslo politikos formuotojams pristato Lietuvos mokslo pasiekimus ir mūsų mokslininkų indėlį sprendžiant aktualius nūdienos iššūkius.

„Lietuvos mokslas nori ir gali dalyvauti kuriant ES gerovę bei stiprinant jos konkurencingumą globaliame pasaulyje“, – sako viceministras V. Razumas.

Rugsėjo 24-26 d. viceministras dalyvavo Briuselyje vykstančiame didžiausiame Europos Sąjungoje mokslui ir inovacijoms skirtame renginyje – Mokslinių tyrimų ir inovacijų dienose. Rugsėjo 24 d. vykusioje panelinėje diskusijoje viceministras kartu su kitų ES šalių atstovais aptarė mokslu grįstų įžvalgų – ateities scenarijų – vaidmenį formuojant tiek ES, tiek nacionalinę politiką mokslo ir inovacijų srityse bei galimybes jų rezultatyvesniam panaudojimui praktiniame įgyvendinimo procese.

Rugsėjo 26 d. Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto viceministras kartu su VU Gyvybės mokslų centro mokslininku, Kavli premijos laureatu prof. Virginijum Šikšniu susitiko su Europos Parlamento ITRE ir ENVI komitetų nariais. Susitikimų metu aptartas prof. V. Šikšnio padarytas „genų žirklių“ atradimas, didžiausią dėmesį skiriant genų redagavimo klausimo reglamentavimo ES peržiūrėjimui, kuris leistų plėtoti ir praktiškai panaudoti reikšmingus mokslinių tyrimų rezultatus Europoje. Šis klausimas taip pat aptartas viceministro V. Razumo bei prof. V. Šikšnio susitikime su už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingu Europos komisaru Carlosu Moedasu.

Rugsėjo 27 d. vyksiančiame Konkurencingumo tarybos posėdyje viceministras pristato Lietuvos poziciją dėl būsimos „Europos Horizonto“ programos sinergijų su kitomis ES programomis, akcentuojant praktiškai įgyvendinamų ir administraciniu požiūriu „draugiškų“ sinergijų svarbą bei suderintų veiksmų tarp ES ir jos narių būtinybę. Viceministras taip pat pristato Lietuvos poziciją dėl ilgalaikės tvaraus augimo strategijos, kuri pabrėžia holistinio ir integralaus požiūrio poreikį sprendžiant klimato kaitos, technologijų plėtros ir kitus europiniu ir globaliu mastu aktualius klausimus bei akcentuojant mokslinių tyrimų ir mokslų grįstų inovacijų svarbą.