Europos Komisija kviečia kandidatuoti į „Europos horizonto“ programos Misijų tarybas

Grįžti

Europos Komisija kviečia kandidatuoti į „Europos horizonto“ programos Misijų tarybas
event 2019-05-15 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Europos Komisija kviečia kandidatuoti į „Europos horizonto“ programos Misijų tarybas

Europos Komisija paskelbė kvietimą šalims narėms teikti kandidatus į būsimos 2021–2028 m. bendros Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas” Misijų tarybas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ragina Lietuvos ekspertus aktyviai kandidatuoti ir dalyvauti naujosios ES inovacijų ir mokslo programos Misijų kūrime. Kandidatų paraiškų laukiama iki birželio 11 d.

Misijų tarybų tikslas – padėti Europos Komisijai identifikuoti ir įgyvendinti naujos Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas” misijas. Bus sudarytos penkių sričių tarybos: prisitaikymo prie klimato kaitos, vėžio, sveikų vandens telkinių, išmanių miestų, sveikos dirvos ir maisto. Kiekvienos Misijos taryba sudarys iki 15 narių.

Misijų tarybos bus sudaromos iš nepriklausomų aukšto lygio ekspertų, kurie formuos Misijų tikslus, rodiklius ir tvarkaraščius. Į tarybas Europos Komisija kviečia kandidatuoti ekspertus iš visų sričių pramonės, inovacijų, verslo ir mokslinių tyrimų, tai gali būti politikos formuotojai, įgyvendintojai ir socialiniai dalininkai.

Naujoji į misijas orientuota ES mokslo politika apibrėžiama kaip nuosekli ir sisteminga viešoji politika, kuri pasitelkia naujausias priešakines žinias, siekiant konkrečių tikslų – panaudojant aukšto lygio mokslą plataus masto socialiniams uždaviniams spręsti. Naujajame ES finansavimo periode po 2020 m. ES dėmesys bus koncentruojamas į mokslinius tyrimus ir inovacijas, orientuotas į didelio masto problemas sprendžiančias misijas, kurios gerintų kasdienį ES piliečių ir visuomenės gyvenimą.

Daugiau informacijos apie kandidatavimą į Misijų tarybas galima rasti:
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invites-top-experts-shape-new-research-and-innovation-missions-2019-may-13_en