Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Grįžti

Galimybė prisijungti prie internetinės Europos profesinio mokymo specialistų bendruomenės
event 2021-04-27 domain School Education Gateway

Galimybė prisijungti prie internetinės Europos profesinio mokymo specialistų bendruomenės

Pateikiame daugiau informacijos apie naują galimybę profesinio rengimo ir mokymo srities specialistams (mokytojams, dėstytojams, vadovams bei kuratoriams įmonėse), kuri siūloma mūsų suaugusiųjų mokymosi platformoje EPALE.

Pokyčiai visuomenėje ir ekonomikoje – kartu su papildomais iššūkiais, kuriuos metė COVID-19 pandemija – reiškia, kad profesinio mokymo srityje yra vietos tvariam konkurencingumui, socialiniam teisingumui ir inovacijoms skatinti, ypač pereinant prie žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos.

Europos profesinio mokymo specialistų bendruomenė mūsų Europos suaugusiųjų mokymosi partnerių platformoje (EPALE) buvo įkurta kaip erdvė, kurioje profesinio mokymo specialistai ir kiti suinteresuotieji subjektai gali keistis idėjomis ir turiniu, daugiau sužinoti apie naujausią Europos politiką ir prisidėti prie Europos profesinio mokymo iniciatyvų. Šios bendradarbiavimo programos tikslas – stiprinti profesinio mokymo bendruomenę visoje Europoje, daugiausia dėmesio skiriant specialistų, kurie padeda ugdyti jaunimo ir suaugusiųjų įgūdžius, padėsiančius užtikrinti sėkmingą jų dalyvavimą darbo rinkoje, karjeros perspektyvas, asmeninį tobulėjimą ir aktyvų pilietiškumą, rėmimui.

Šioje interaktyvioje profesinio rengimo srities mokytojų, dėstytojų, vadovų ir įmonėse dirbančių kuratorių erdvėje galima užmegzti ryšius, naudotis ištekliais ir kartu ieškoti bendrų problemų sprendimų. Europos Komisija taip pat naudojasi šia erdve, kad galėtų dalytis informacija ir iniciatyvomis, todėl naudotojai taip pat turi galimybę susipažinti su įdomiais profesinio mokymo ekspertų straipsniais, informacija apie politikos naujoves ir specialiomis interneto svetainėmis.

Svarbiausios temos:

  • naujos su profesiniu mokymu susijusios politikos priemonės;
  • aplinkosauginiai įgūdžiai;
  • internetinis ir nuotolinis mokymasis;
  • socialinė įtrauktis ir lygios galimybės;
  • mokymosi mobilumas.

Prie bendruomenės vystymo aktyviai prisidedantys grupės nariai gali uždirbti skaitmeninį ženklelį. Be to, siekiant tinkamai informuoti narius ir tinklo dalyvius, reguliariai rengiami internetiniai seminarai.

Norite prisijungti prie diskusijos?

Registruokitės platformoje EPALE ir paprašykite galimybės tapti Europos profesinio mokymo specialistų bendruomenės nariu!