Gruodžio 2 d.: konferencija „Bibliotekininkas – edukatorius: vaidmenys, kompetencijos ir paslaugų perspektyvos“

Grįžti

Gruodžio 2 d.: konferencija „Bibliotekininkas – edukatorius: vaidmenys, kompetencijos ir paslaugų perspektyvos“
event 2019-12-02 domain Nacionalinė švietimo agentūra label_outline Aktualijos

Gruodžio 2 d.: konferencija „Bibliotekininkas – edukatorius: vaidmenys, kompetencijos ir paslaugų perspektyvos“

Jau kelis dešimtmečius gruodžio pradžioje rengiama bibliotekininkystės ir informacijos mokslininkams bei praktikams skirta konferencija „Vaclovo Biržiškos skaitymai“, žymiojo bibliotekininkystės veikėjo gimimo dienai paminėti. „Biržiškos skaitymų“ konferencijų sėkmę lėmė tai, kad šiuose renginiuose keliami bibliotekinei bendruomenei itin aktualūs probleminiai klausimai, o į jų diskusijas sutelkiamas mokslininkų bei bibliotekininkystės specialistų intelektinis potencialas. 2019 m. „Biržiškos skaitymuose“ siūlome diskutuoti apie bibliotekų edukacinį vaidmenį ir jam įgyvendinti reikalingas kompetencijas, edukacinės veiklos turinį bei naujas formas. Bibliotekų edukacinės veiklos reikšmė pripažinta tarptautiniuose bei nacionaliniuose tyrimuose ir strateginiuose dokumentuose.

Konferencijoje ieškosime atsakymo į klausimus: kas yra ir kas nėra edukacinė veikla bibliotekose? Kokių žinių ir gebėjimų reikia bibliotekininkui norint įsitraukti į edukacinę veiklą? Kaip transformuojasi edukacinė veikla bibliotekose, ko galima pasimokyti iš įgytos patirties?

Renginys padės tobulinti edukacinių programų rengimą bibliotekose, suteiks naujų idėjų, padedančių ugdyti bibliotekininkų kompetencijas, skatins glaudesnį bendradarbiavimą tarp mokslininkų bei praktikų.

Konferenciją organizuoja Lietuvos bibliotekininkų draugija, Vilniaus universiteto Komunikacijos ir Filosofijos fakultetai bei Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Konferenciją remia Lietuvos kultūros taryba, UAB „Asseco Lietuva“.

Renginys bus transliuojamas tiesiogiai Nacionalinės bibliotekos „YouTube“ kanalu.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacija