Ieva Mažulienė: „Iššūkis suvaldytas!“

Grįžti

Ieva Mažulienė: „Iššūkis suvaldytas!“
event 2020-04-03 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Ieva Mažulienė: „Iššūkis suvaldytas!“

Ieva mazuliene 20200402

Žinutės iš savivaldybių

2020 m. kovas iškėlė iššūkį visai Lietuvai, taip pat ir švietimo sistemai. Įsivertinus esamus technologinius ir intelektinius Žiežmarių gimnazijos resursus, atrodė, kad bus labai sunku. TAČIAU...

Esu labai dėkinga savo gimnazijos mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir pavaduotojams už susitelkimą ir pastangas, už atsakingą požiūrį į neplanuotus pokyčius. Mokytojai su užsidegimu registravosi į visus įmanomus webinarus, mokėsi, rinkosi, kas artima kiekvienam iš jų. Pirmosios savaitės pabaigoje jau susitarėme, kokios ugdymo/si aplinkos, kokie įrankiai ir koks skaitmeninis turinys gali būti naudojamas mokymui/si nuotoliniu būdu. Džiaugiamės, kad nepasinaudojome rekomendacija nusistatyti vieną ugdymo aplinką ir skirtingiems ugdymo srautams pasirinkome po dvi-tris alternatyvas, kas lėmė greitesnę ir sėkmingesnę reakciją į atsiradusius trukdžius.

Kolektyve susitarėme dėl mokymo/si nuotoliniu būdu stebėsenos: mokytojai kasdien savo pamoką reflektuoja, tvarkaraštyje pažymėdami rezultatą skirtinga spalva (žalia – pamoka sėkminga, uždavinys įgyvendintas, geltona – buvo trukdžių, bet jie išsisprendė, raudona – pamoka nepavyko dėl techninių ar kitokių trukdžių), todėl šiandien galime pasidžiaugti: lyginant su pirmadieniu, sėkmingų pamokų trečiadienį padidėjo nuo 35 proc. iki 65 proc., įgyvendintų su nežymiais trukdžiais sumažėjo nuo 49 proc. iki 20 proc., nepavykusių pamokų sumažėjo nuo 8 proc. iki 1,5 proc.

Tikimės, kad savaitės pabaigą vainikuos vien sėkmingi (ar beveik sėkmingi) pamokų uždavinių įgyvendinimo rezultatai. Tad drąsiai galime sakyti, kad šis iššūkis Žiežmarių gimnazijoje suvaldytas sėkmingai.

Ieva Mažulienė,
Žiežmarių gimnazijos direktorė