Informacija apie „Pasaulio pažinimo” olimpiadą 2–4 klasėms (REGISTRACIJA)

Grįžti

Informacija apie „Pasaulio pažinimo” olimpiadą 2–4 klasėms (REGISTRACIJA)
event 2019-02-01 domain Lietuvos geografijos mokytojų asociacija label_outline Projektai ir konkursai

Informacija apie „Pasaulio pažinimo” olimpiadą 2–4 klasėms (REGISTRACIJA)

Lietuvos geografijos mokytojų asociacija nuo 2019 metų pradeda organizuoti „Pasaulio pažinimo” olimpiadą 2-4 klasių mokiniams. Renginys išlaikys olimpiados MANO GAUBLYS statusą. Olimpiada organizuojama kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. Geografijos mokytojų bendruomenės prašoma skleisti informaciją apie šį renginį savo aplinkose.   .

Renginio tikslas

 1. Skatinti mokinių domėjimąsi Lietuvos ir pasaulio pažinimu ir šio mokomojo  dalyko populiarinimu pradinėse mokyklose.
 2. Sudaryti galimybes visiems 2–4 klasių mokiniams varžytis konkrečios mokyklos, kelių mokyklų, rajono, miesto, regiono mastu.
 3. Padėti mokytojams greitai ir efektyviai surengti ­­„Pasaulio pažinimo” olimpiadą 2–4 klasių mokiniams. Tuo tikslu Lietuvos geografijos mokytojų asociacija (LGMA) parengia užduotis, kartoschemas, kitas iliustracijas, galutinį užduočių maketą, vertinimo lentelę.

Renginio dalyviai

 1. Olimpiadoje dalyvauja visi norintys 2, 3 ir 4 klasių mokiniai. Dalyviai rungiasi savo klasės kategorijose. Mokinių atranką į olimpiadą organizuoja pradinio ugdymo mokytojai.
 2. Mokytojui arba bendruomenei nutarus, gali būti nustatoma dalyvių kvota.
 3. Renginys gali būti organizuojamas vienoje mokykloje, rungtis gali kelios mokyklos, konkretaus miesto/rajono mokyklos ar tam tikros savivaldybės visų mokyklų atstovai.

Užduočių pateikimas, vertinimas, trukmė

 1. Kiekvienai klasei bus parengta po atskirą užduočių rinkinį. Iš viso kiekvienai 2-4 klasei skirtame rinkinyje yra po 20 užduočių. Kiekvienai iš jų pateikiama po 4 galimus atsakymus (A, B, C, D), iš kurių teisingas visada yra tik vienas. Mokytojams siūloma rinktis priimtiniausią užduočių pateikimo mokiniams formą:
 • Multimedia variantas. Užduotys rodomos ekrane, o mokiniai atsakymus žymi specialiai parengtuose atsakymų lapuose (jie bus išsiųsti kartu su užduotimis).
 • Spausdintinas variantas. Jį sudaro po 4–5 A4 (standartinio) formato puslapius.  Jeigu mokytojas prima sprendimą užduotis spausdinti, rekomenduojama jas mokiniams pateikti spalvotai. Mokiniai atsakymus žymi užduočių lapuose.
 1. Dauguma užduočių siejamos su šaltiniais (nuotraukomis, kartoschemomis, žemėlapiais ar jų fragmentais, piešiniais). Su vienu šaltiniu gali būti susiję net keli klausimai.
 2. Užduočių atsakymai visiems organizatoriams bus išsiųsti olimpiados vykdymo dieną.
 3. Užduotys sudaromos ir atsakymų lapas parengiamas taip, kad vieno mokinio darbui patikrinti pakaktų 2 min.
 4. Rekomenduojama užduočių atlikimo trukmė visų klasių kategorijose – 30–45 min.

Rezultatai ir apdovanojimas

 1. Pasibaigus renginiui mokytojai, mokyklos atsiunčia rezultatų protokolą, kuriame nurodomos visų dalyvių pavardės, vardai, mokykla, mokytojo vardas ir pavardė, surinkti mokinio taškai. Rezultatų protokolas turi būti suvestas į excel formato lentelę, kurios šablonas organizatoriams bus išsiųstas kartu su registracijos patvirtinimu.
 2. Jeigu LGMA negauna rezultatų protokolo, tačiau pagal registraciją žinoma, kad tam tikroje vietoje toks renginys vyko ar turėjo vykti, kitais metais užduotys nesiunčiamos.
 3. Kai tik bus atsiųstas rezultatų protokolas, LGMA išsiųs šios olimpiados nugalėtojų diplomų šablonus (geriausiam, pirmai, antrai, trečiai vietai), kuriuos siūlysime atsispausdinti patiems organizatoriams.
 4. Prizinių ir apdovanojamų vietų skaičių nustato kiekvieno konkretaus renginio organizatoriai.
 1. Mokinius organizatoriams siūloma apdovanoti pagal savo galimybes.

 

Registracija ir renginio data

 1. Renginys nemokamas. Savivaldybės, mokyklos, mokytojai jokio mokesčio už mokinių dalyvavimą olimpiadoje nemoka.
 2. Už renginį vietoje atsakingas atstovas iki vasario 22 d. interneto svetainėje www.geografija.lt nurodytu adresu užpildo elektroninę registracijos formą.
 3. Registruojantis nurodoma, kur vyks renginys, kas už jį atsakingas, kontaktiniai duomenys ir tikslus elektroninio pašto adresas, kuriuo olimpiados dieną 8.00–10.00 bus persiųstos pilnai paruoštos, sumaketuotos užduotys pdf formatu ir užduočių pateiktys Power point formatu.
 4. Olimpiada įvyks vasario 26 d. Olimpiados pradžios laiką vasario 26 d. pasirenka mokytojai.
 5. Visi besiregistruojantys kelių dienų bėgyje po registracijos turi gauti patvirtinimą apie sėkmingą registraciją ir mokinių rezultatų suvedimo šabloną.

  Organizacinis olimpiados komitetas