Įvyko profesinių sąjungų ir ministerijos atstovų susitikimas

Grįžti

Įvyko profesinių sąjungų ir ministerijos atstovų susitikimas
event 2019-11-21 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija label_outline Aktualijos

Įvyko profesinių sąjungų ir ministerijos atstovų susitikimas

Šiandien vykusio Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir profesinių sąjungų susitikimo, kuriame dalyvavo ir Finansų ministerijos atstovas, metu profesinės sąjungos griežtai atmetė siūlymą tęsti derybas ir nurodė, kad kreipsis į Vyriausybę dėl kolektyvinio darbo ginčo komisijos sudarymo. Tai pirmas žingsnis prieš pradedant teisines streiko procedūras.

Profesinės sąjungos nesutiko persvarstyti šių metų liepos mėnesį parengto 2017 m. Lietuvos švietimo ir mokslo kolektyvinės sutarties pakeitimo projekto, sulaukus pataisyto valstybės biudžeto projekto, kai bus aišku dėl švietimui 2020 metams skiriamo finansavimo ir bus galima pakartotinai derėtis. Profsąjungos pasisakė liekančios prie vasarą parengto varianto, atitinkančio Vyriausybės patvirtintą viešojo sektoriaus darbuotojų finansavimo strategijos projektą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei 4 profesinių sąjungų - Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos, švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ - sutarties pakeitimo projekte numatyta sulyginti bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų koeficientus, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. didinti mokytojų pareiginės algos koeficientus 10 proc., nuo 2020 m. kasmet 10 proc. kelti dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo užmokestį, užtikrinti švietimo pagalbos finansavimą ir išeitines išmokas mokytojams, paliekantiems mokyklą šalių sutarimu.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šį sutarties pakeitimo projektą pateikė kitoms ministerijoms, tačiau negavo pritarimo, kad sutarties pakeitimus galėtų pasirašyti.  

2020 m. biudžeto projekte pedagogų atlyginimams numatyta 56 mln. Eur daugiau nei šiemet.

Norint įgyvendinti sutarimų su profesinėmis sąjungomis projektų nuostatas, 2020 m. iš valstybės biudžeto iš viso reikėtų 118 mln. Eur.