Jaunimo ir sporto reikalų komisija Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai siūlo spręsti kylančias problemas ir gerinti sportininkų ugdymo procesą šalies sporto gimnazijose

Grįžti

Jaunimo ir sporto reikalų komisija Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai siūlo spręsti kylančias problemas ir gerinti sportininkų ugdymo procesą šalies sporto gimnazijose
event 2019-06-27 domain Švietimo informacinių technologijų centras label_outline Aktualijos

Jaunimo ir sporto reikalų komisija Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai siūlo spręsti kylančias problemas ir gerinti sportininkų ugdymo procesą šalies sporto gimnazijose

Jaunimo ir sporto reikalų komisija birželio 26 d. posėdyje svarstė sporto gimnazijų veiklos klausimą ir nutarė siūlyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai svarstyti sporto gimnazijų pateiktus pasiūlymus dėl sporto gimnazijų veiklos tobulinimo ir peržiūrėti šių gimnazijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus siekiant spręsti kylančias problemas ir gerinant sportininkų ugdymo procesą.

Įgyvendindamos specializuoto ugdymo sporto krypties programas sporto gimnazijos susiduria su klasių komplektavimo problema, kadangi komplektuodami sportinio ugdymo grupes vadovaujasi Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintomis Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis, kurias sunku suderinti su Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse nustatytu mokinių skaičiumi ir kitais reikalavimais. Siūloma į specializuotas sporto gimnazijas priimamų mokinių skaičių mažinti bent iki 20 mokinių klasėje.

Be to, sporto šakų grupių komplektavimą reikėtų padaryti labiau prieinamą, kad sporto šakos grupėje galėtų būti įvairaus amžiaus mokiniai.

Siekiant, kad geriausi sportininkai patektų į sporto gimnazijas, tikslinga būtų koreguoti Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijas, kadangi perspektyvių sportui mokinių treneriai šiuo metu nėra suinteresuoti perleisti savo auklėtinių sporto gimnazijai.

Taip pat Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija siūlo keisti Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programas), tikslinio finansavimo sąlygų ir tvarkos aprašą siekiant įteisinti trenerių kvalifikacijos tobulinimą. Sportui gabių vaikų mokymosi tęstinumo ir prieinamumo didinimui gimnazija siūlo parengti mokinių, kurie mokėsi sporto gimnazijose, stojamojo balo prioritetus stojant į universitetus ir kolegijas.