Kaip Mažeikių Senamiesčio pagrindinėje mokykloje apsigyveno „Lyderių laikas 3“ (Kai mokosi mokytojai – mokosi ir mokiniai...)

Grįžti

Kaip Mažeikių Senamiesčio pagrindinėje mokykloje apsigyveno „Lyderių laikas 3“ (Kai mokosi mokytojai – mokosi ir mokiniai...)
event 2020-02-10 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Kaip Mažeikių Senamiesčio pagrindinėje mokykloje apsigyveno „Lyderių laikas 3“ (Kai mokosi mokytojai – mokosi ir mokiniai...)

Projektas „Lyderių laikas 3“ subūrė visą mokyklos mokytojų bendruomenę kaitai ir patirtiniam mokymuisi siekiant aukštesnių mokinių ugdymo rezultatų. Visos metodinės grupės 2019–2020 m. m. metiniuose veiklos planuose pagrindiniu ir svarbiausiu veiklos aspektu numatė patirtinį bendradarbiavimą.

Unikalaus patirtinio mokymosi modelio kūrimo metu išbandyti ir taikyti metodai 2019-11-13 aptarti ir pristatyti metodinės tarybos posėdyje ir 2019-11-20 demonstruoti metiniame LL3 renginyje.

Organizuoti 9 mokykliniai renginiai ir 4 renginiai projekte dalyvaujančioms mokykloms.

„Lyderių laiko“ „gimtadienis“ padėjo dar įdėmiau pažvelgti į mokytojų pastangas dirbti kitaip, kolegialiai. Nuspręsta visą vertingą patirtį išanalizuoti, apibendrinti ir, kolegialiai nutarus, geriausius metodus pristatyti mokytojų bendruomenei.

Dinaminio fasilitavimo metodas labai pravertė kuriant „metodų aukciono“ scenarijų. Šį metodą pristatė mokyklos LL3 neformaliųjų mokymosi studijų dalyvės Aušra Gricienė, technologijų mokytoja metodininkė, Vega Raudonienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, Jolanta Ručinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Dinaminio fasilitavimo metodu buvo organizuotas metodinės tarybos posėdis, jame iškeltas probleminis klausimas „Kaip originaliai suorganizuoti metodo „mokinys mokiniui“ aukcioną ir jo pristatymą mokyklos ir miesto bendruomenei?“ Buvo numatyta būsimo renginio scenarijus ir dizainas, dalyvių vaidmenys aukcione, aptartas metodo „mokinys mokiniui“ veiksmingumas. Kurti darbingą posėdžio nuotaiką metodinės tarybos nariams padėjo dinaminio fasilitavimo metodo struktūra ir privalomos taisyklės: probleminis klausimas, rūpesčių sąrašas, surinkti faktai, sprendimai ir abejonės. Visus posėdžio dalyvius sutelkė, privertė kiekvieną išsisakyti ir išgirsti, laikytis taisyklių ir priimti sprendimus mažasis pagalbininkas – kamuoliukas.                              

Mazeikiai ll3 metrastis3 20200205                                                        

Susidomėjimas projektu, noras dalintis naujausiomis žiniomis, bet kada susiburti vienoje erdvėje, rasti pačias naujausias knygas, atnešti kolegoms įdomesnių straipsnių, papasakoti sėkmingų pamokų pavyzdžių padėjo įkurti „Lyderių laiko“ klasę.

Mazeikiai ll3 metrastis4 20200205       

Renginyje „Gerosios patirties mainai“ dar kartą svarstėme mokytojų bendradarbiavimo rezultatus, pristatėme naujas metodų grupes, autorinius metodus, vertingą darbo patirtį.

Visus „Lyderių laiko“ metus mokyklos mokytojai dirbo metodų grupėse, vedė daug integruotų pamokų, organizavo bendras veiklas, studijavo jas ir aptarė su kolegomis. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, mokiniai ir tėvai pastebėjo kitokių pamokų ir veiklų ryšį su ugdymo kokybe ir rezultatų augimu, su padidėjusia mokymosi motyvacija.

Projekto metu mokyklos mokytojai dalyvavo kūrybinės komandos organizuojamuose renginiuose, klausė daug Lietuvos švietimo ekspertų paskaitų, o išgirstos mintys ir pasiūlymai tapo kasdieninių veiklų dalimi.

Mokytojai, dalyvavę neformaliosiose studijose, mokyklos mokytojams suorganizavo renginį „Pamokos studija“ – praktinę ugdymo tobulinimo mokykloje strategiją. „Radinių pristatymas“, vykęs 2020-01-29, sukėlė didelį susidomėjimą, išprovokavusį operatyvų darbinių grupių susiformavimą. Kolegos išgirdo, kad labai svarbu į pamoką pasižiūrėti vaiko akimis, priimti kolegų patarimus, išgirsti vaikų nuomonę apie organizuotą pamoką ir veiklų veiksmingumą konkretiems mokiniams. Pateiktos svarbiausios „Pamokos studijos“ įžvalgos: prasidėjęs kokybiškas bendradarbiavimas ir dalykiniai pokalbiai, sėkmė kuriant bendrą pamokos planą, netikėtumai po mokinių interviu, nedideli, bet džiaugsmingi pamokų organizavimo pokyčiai. „Pamokos studijos“ metodą dar šiais mokslo metais visi mokytojai praktikuos savo pamokose. Išsikėlėme tikslą – 50 proc. mokytojų gebės taikyti šį metodą, o mokinių ugdymo kokybė tose klasėse pakils bent dviem procentais.

Mazeikiai ll3 metrastis5 20200205

Pati didžiausia projekto dovana mokyklai – mokytojų bendrystė, noras dirbti drąsiai ir kūrybingai, atsiradusios vidinės galios dalintis ir mokytis iš kitų.

Virginijus Laureckis
Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorius,
Mažeikių savivaldybės kūrybinės komandos narys