Karantino laikotarpiu ministerija surengė per 50 nuotolinių konsultacijų

Grįžti

Karantino laikotarpiu ministerija surengė per 50 nuotolinių konsultacijų
event 2020-04-30 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija label_outline Aktualijos

Karantino laikotarpiu ministerija surengė per 50 nuotolinių konsultacijų

Nuo kovo vidurio iki balandžio pabaigos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Nacionalinė švietimo agentūra surengė daugiau nei 50 vaizdo konferencijų, nuotolinių konsultacijų, aprėpdama labai įvairių sričių auditorijas: mokyklų, savivaldybių, švietimo pagalbos specialistų, profesinio mokymo įstaigų ir kt. atstovus. Konferencijos ir konsultacijos nuotoliniu būdu bus tęsiamos ir gegužę.

Kiekvienoje nuotolinėje konsultacijoje ar konferencijoje dalyvavo nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų žmonių, kartais net neužtekdavo prisijungimų vietų. Įvyko konsultacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, IT, istorijos, geografijos, menų, kalbų ir kitų dalykų mokytojams, savivaldybių švietimo padalinių darbuotojams, merams, tautinių mažumų mokykloms, keletas konsultacijų surengta išskirtinai socialiniams pedagogams, taip pat ir dirbantiems profesinio mokymo įstaigose. Balandžio 28 d. nuotoliniu būdu organizuotos kolektyvinės šakos derybos su profsąjunga.

Per virtualius susitikimus dalytasi nuotolinio ugdymo patirtimi, - mokyklos, kurioms geriausiai pasisekė įdiegti nuotolinį, pristatė savo sistemas, atsakinėjo į kausimus, buvo surengta atskira konferencija aptarti mokymo krūvio subalansavimą dirbant nuotoliniu būdu, įvairius nuotolinio mokymo klausimus. Aptartos profesinio mokymo temos: priėmimas, pameistrystė, pristatytos virtualios mokymosi aplinkos galimybės ir ugdymo proceso informacinės sistemos įrankiai - elektroninis dienynas ir elektroninis tvarkaraštis, šiomis dienomis organizuoti mokymai mokytojams ir įstaigų direktorių pavaduotojams, kaip jais naudotis.

Balandžio 30 d. numatoma dar viena konferencija su profesinio mokymo įstaigų vadovais aptarti pasiruošimą prasidedančiam mokinių priėmimui, kuris prasidės gegužės 20 d. Gegužę vyks vaizdo konferencija su Profesinio mokymo įstaigų asociacijos taryba, numatytos dar dvi vaizdo konferencijos su profesinio mokymo įstaigų vadovais.  

Nuotoliniu būdu vyksta ir bendravimas aukštojo mokslo klausimais. Balandžio 30 d. nuotoliniu būdu numatytas visuotinis Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos posėdis. Bus aptariamas valstybės finansuojamų vietų paskirstymas, priėmimo, baigiamųjų darbų gynimo grafikai, stipendijų skaičius, prognozės ir kt. Taip pat numatyta išklausyti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos siūlymus dėl Mokslo ir studijų įstatymo ir kt.              

Iš sporto srities gegužės 22 d. planuojama diskusija su nacionalinių federacijų, savivaldybių sporto padalinių vadovais ir sporto mokymo įstaigų vadovais dėl trenerių veiklos reglamentavimo.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt