Kauno rajono mokykloms – „Erasmus+“ finansavimas

Grįžti

Kauno rajono mokykloms – „Erasmus+“ finansavimas
event 2019-06-12 domain Diena.lt label_outline Spaudos apžvalga

Kauno rajono mokykloms – „Erasmus+“ finansavimas

Per 110 tūkst. eurų iš programos "Erasmus+" skirta Kauno rajono ugdymo įstaigoms. Apie 66 tūkst. skirta savivaldybės projektui, dar beveik 45 tūkst. eurų – trims Kauno rajono mokykloms, patekusioms į šiemet finansuojamų bendrojo ugdymo projektų sąrašus. Dar viena rajono ugdymo įstaiga – rezerviniame sąraše.

Pozityvios pedagogikos idėjos

Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus projektas "Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams" parengtas siekiant, kad pozityviosios pedagogikos idėjos atneštų pokyčių į kuo daugiau mokyklų, o jų lyderiai gebėtų ir būtų pasirengę naujas idėjas įgyvendinti. Jo finansavimui "Erasmus+" skyrė 65 835 eurus.

Rengiant projekto paraišką buvo suburtas dešimties Kauno rajono "ilgųjų" gimnazijų konsorciumas padėti pedagogams ir administracijos personalui kryptingai tobulinti kvalifikaciją savo šalyje ir už jos ribų, dirbti bendradarbiaujančiose grupėse kuriant šiuolaikišką ugdymo turinį, skiriant daugiau dėmesio individualiai mokinio pažangai, ypač socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui, kurti pozityvaus švietimo modelį ir jį diegti mokyklų bendruomenėse. "Iš mokymosi veiklų mokytojų, mokyklų vadovų parsivežtos žinios ir idėjos bus stimulas glaudžiau bendradarbiauti, giliau domėtis šia tema. Bus sukurtas pozityvaus švietimo modelis", – vylėsi savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius.

Daugiau skaitykite čia.