Kauno rajono savivaldybė – apie prijungimo pasekmes: neliktų daugelio mokyklų, grėsmės kultūrai, sporto plėtrai

Grįžti

Kauno rajono savivaldybė – apie prijungimo pasekmes: neliktų daugelio mokyklų, grėsmės kultūrai, sporto plėtrai
event 2019-09-19 domain Lrytas.lt label_outline Spaudos apžvalga

Kauno rajono savivaldybė – apie prijungimo pasekmes: neliktų daugelio mokyklų, grėsmės kultūrai, sporto plėtrai

Prijungus 13 Kauno rajono seniūnijų prie Kauno miesto netektume: 16 bendrojo ugdymo mokyklų ir 5 mokyklų skyrių, 3 neformaliojo švietimo mokyklų; 13 ikimokyklinių ugdymo mokyklų. Dauguma šiose teritorijose esančių ugdymo įstaigų rekonstruotos, modernizuotos, investuota apie 27 mln. eurų.

76,8 proc. (daugiau negu trimis ketvirtadaliais) sumažėtų mokinių skaičius nuo bendro Kauno rajone besimokančių mokinių skaičiaus. 77,6 proc. sumažėtų mokinių ikimokyklinio ugdymo mokyklose.

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Ežerėlio skyriuje ir Raudondvario gimnazijos Kulautuvos skyriuje teikiamas vidurinis ugdymas. Nelikus mokyklų, kiltų vidurinio ugdymo programos teikimo tose teritorijose problema. Kiltų grėsmė „ilgosioms“ kaimo gimnazijoms.

Skaitykite daugiau čia