Kviečiame dalyvauti projekto „Tęsk“ 2.1 veikloje „Pedagoginės stažuotės išbandymas“ 2019–2020 m. m.

Grįžti

Kviečiame dalyvauti projekto „Tęsk“ 2.1 veikloje „Pedagoginės stažuotės išbandymas“ 2019–2020 m. m.
event 2019-08-27 domain Ugdymo plėtotės centras label_outline Projektai ir konkursai

Kviečiame dalyvauti projekto „Tęsk“ 2.1 veikloje „Pedagoginės stažuotės išbandymas“ 2019–2020 m. m.

Kviečiame mokyklų vadovus, įdarbinusius ar ketinančius įdarbinti pradedančiuosius pedagogus 2019–2020 m. m., teikti paraiškas dalyvauti projekto „Tęsk“ (kodas 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) 2.1 veikloje „Pedagoginės stažuotės išbandymas“, kuri skirta sukurti ir išbandyti pradedančiųjų mokytojų stažuotės modelį.

Primename, kad pedagoginę stažuotę privaloma atlikti pirmaisiais pedagogo darbo švietimo įstaigoje metais (Pedagogų rengimo reglamentas, 2018). Stažuotės tikslas – padėti pradedančiam pedagogui plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas, sklandžiai integruotis į švietimo bendruomenę. Siekiant šio tikslo pradedančiam pedagogui užtikrinama metodinė ir dalykinė pagalba. Pedagoginę stažuotę bendradarbiavimo pagrindais įgyvendina švietimo įstaiga, kurioje įsidarbina pedagogas, kartu su pedagogo stažuotojo pasirinkta aukštąja mokykla, vykdančia pedagogikos krypties studijų programas (Pedagogų rengimo reglamentas (2018) ir Pedagogų rengimo modelio aprašas (2017), interaktyvi nuorodahttp://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/mokytoju-rengimas).

Projektą „Tęsk“2018–2022 m. įgyvendina Ugdymo plėtotės centras ir aukštosios mokyklos (KTU, MRU, ŠU, VIKO, VDU, VU). Kviečiame registruotis ir užpildyti anketą adresu https://forms.gle/xgT83BrTZFfHeqDi9.

Daugiau informacijos:

Stažuotės dalyviams mokymai, refleksijos, stažuotės vadovų konsultacijos ir kitos pagal projektą numatytos išlaidos bus finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.