Kviečiame kandidatuoti į Bendrojo ugdymo tarybos narius

Grįžti

Kviečiame kandidatuoti į Bendrojo ugdymo tarybos narius
event 2020-01-21 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija label_outline Aktualijos

Kviečiame kandidatuoti į Bendrojo ugdymo tarybos narius

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija iki vasario 14 d. skelbia konkursą atrinkti kandidatams į Bendrojo ugdymo tarybos narius. Nauja Bendrojo ugdymo taryba renkama pasibaigus buvusiai kadencijai.  

„Kviečiu būti aktyviems ir siūlyti savo kandidatus į Bendrojo ugdymo tarybą. Juolab kad tarybos narių laukia įdomus ir intensyvus darbas, kadangi stovime ties reikšmingų švietimo pokyčių slenksčiu: šiemet pasirengsime atnaujinti bendrojo ugdymo programas, mokinių pasiekimų vertinimo ir brandos egzaminų sistemą, didesnį dėmesį skirsime mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veiksmingumui. Bendrojo ugdymo taryba, kaip kolegiali patariamoji institucija, pristato reikšmingus siūlymus ir vertingas pastabas, į kurias greitai sureaguoja visa švietimo bendruomenė“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Jolanta Urbanovič.

Kandidatus gali siūlyti: dalykų mokytojus, mokslininkus, mokyklų vadovus, švietimo pagalbos įstaigas ar mokyklas jungiančios asociacijos, neįgaliųjų asociacijos, pedagogų rengimo centrai, mokinių, tėvų, įvairių švietimo sričių nevyriausybines organizacijas vienijančios asociacijos, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, verslo ir kitos organizacijos. Teikėjai turi turėti savo siūlomo kandidato sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

Kandidatas, norintis tapti Bendrojo ugdymo tarybos nariu, turi būti nepriekaištingos reputacijos, pripažintas švietimo bendruomenės narys, išmanąs ugdymą ir mokytojų kvalifikaciją reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos ir Europos Sąjungos ugdymo ir mokytojų profesinės raidos tendencijas, turintis ne mažesnę kaip 3 metų patirtį švietimo srityje. 

Anketą rasite ministerijos interneto puslapyje.

Kandidatūras iki šių metų vasario 14 dienos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai galima siųsti paštu (adresas: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, A. Volano g. 2, Vilnius) arba el. paštu kandidatams@smm.lt.

Taryba yra kolegiali valstybės švietimo savivaldos institucija, skatinanti visuomenę dalyvauti formuojant ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo politiką ir priimant sprendimus. Jos uždavinys – inicijuoti ir pritarti ugdymo programų kaitos, mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo projektams.

Tarybą sudaro 17 narių. Tarybos nariai savo pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.

Bendrojo ugdymo tarybos nuostatai skelbiami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto puslapyje.

Daugiau informacijos: ministro padėjėja Agnė Goldbergaitė, tel. (8 5) 219 1172, el. paštas agne.goldbergaite@smm.lt.