Kviečiame mokytojus dalyvauti seminaruose

Grįžti

Kviečiame mokytojus dalyvauti seminaruose
event 2019-09-30 domain Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras label_outline Aktualijos

Kviečiame mokytojus dalyvauti seminaruose

Spalio–lapkričio mėnesiais kviečiame į įvairios tematikos kvalifikacijos tobulinimo seminarus.

Spalio 10 d. „Mokyklinė kraštotyra – įvairiapusiška ugdymo priemonė“. Seminaro metu dalyviai lankysis Lietuvos valstybės istorijos archyve, kuriame saugoma beveik 17 kilometrų XIV a. pab.–XX a. pirmos pusės unikalių istorinių dokumentų. Šis dokumentinis paveldas – tai neišsemiami lobiai ne tik mūsų krašto ir tautos, bet ir kiekvienos giminės bei šeimos istorijai tirti. Ekskursijos dalyviai aplankys Senųjų aktų, mikrofilmų ir ypatingą vertę turinčių, į UNESCO dokumentinio paveldo sąrašą įrašytų dokumentų saugyklas, susipažins su darbu archyve, dokumentų saugojimo sąlygomis, panaudojimo ir sklaidos galimybėmis. Registracija: https://www.lmnsc.lt/renginys/mokykline-krastotyra---ivairiapusiska-ugdymo-priemone/

Spalio 16 d. „Mokyklos bendruomenės stiprinimas – iššūkiai ir galimybės“. Seminare bus pristatomas unikalus požiūris ir metodinis įrankis mokyklos bendruomenės plėtrai, sukurtas VšĮ „Kitokie projektai“ – „Bendruomenės piramidė™“. Šis įrankis padeda planuoti ir įgyvendinti mokyklos bendruomenės stiprinimo veiklas. Seminaras yra praktinis ir patirtinis, todėl šalia glaustos teorinės medžiagos bus realiai išbandoma „Bendruomenės piramidė“, kartu atliekamos patirtinės užduotys, padedančios pasirengti bendruomenės stiprinimui, išbandyti bendruomeninio darbo metodus, giliau suprasti bendruomenės stiprinimo principus. Registracija: https://www.lmnsc.lt/renginys/mokyklos-bendruomenes-stiprinimas---issukiai-ir-galimybes-24nzb/

Spalio 25 d. „Jaunųjų ūkininkų būrelių inovatyvi patirtis miesto vaikams“. Seminare bus pasidalinta Jaunųjų ūkininkų (JŪ) būrelių veiklos patirtimi. Teorinė ir praktinė JŪ būrelių veikla mokyklų aplinkoje ir asmeniniuose sklypuose, sklypeliuose ar balkonuose yra tinkama įvairių gebėjimų, skirtingų mokymosi stilių ugdytiniams, sieja praktiką su teorija, integruoja mokomuosius dalykus, formuoja programavimo be kompiuterio bei verslumo ugdymo pagrindus, ugdo kūrybiškumą, suasmenina artimąją gamtinę aplinką – sudaro sąlygas ugdyti STEAM ir bendrąsias kompetencijas, stiprina psichinę ir fizinę sveikatą. Registracija: https://www.lmnsc.lt/renginys/jaunuju-ukininku-bureliu-inovatyvi-patirtis-miesto-vaikams/

Spalio 28 d. „Kūrybinės inspiracijos. Rankdarbiai pradiniame ugdyme“. Seminaro metu bus aptariami kūrybiškumo ugdymo metodai, kurių šaknys – vakarykštė diena. Kaip sudominti mokinius? Kaip tradicinius rankdarbius susieti su šiuolaikinio gyvenimo aktualijomis? Kaip kūrybiškai panaudoti paprastas priemones, kurios yra čia pat po ranka, už kurias auklėtinių tėvams nereikia papildomai mokėti. Registracija: https://www.lmnsc.lt/renginys/kurybines-inspiracijos-rankdarbiai-pradiniame-ugdyme/

Spalio 28 d.–spalio 29 d. ir lapkričio 19–20 d. „Energijos inžinerija“. Seminaro dalyvių laukia laboratoriniai darbai, atvejų ir vaizdo medžiagos analizė, uždavinių sprendimas, simuliacinis žaidimas, diskusijos. Taip pat bus pateikta dalomoji medžiaga. Po mokymų dalyviai įgytas žinias ir gebėjimus galės praktiškai pritaikyti pamokose ir per neformalius užsiėmimus su mokiniais, esant poreikiui naudodamiesi techniniais Vilniaus Gedimino technikos universiteto ištekliais. Registracija:https://www.lmnsc.lt/renginys/energijos-inzinerija/

Spalio 30 d. „Daiktų teatras. Paprastos priemonės – nepaprastas veiksmas“. Seminaro dalyviams bus parodyta, kaip galima smagiai ir įdomiai žaisti pasitelkus paprasčiausius buityje naudojamus daiktus. Toks meninis ugdymas nereikalauja beveik jokių finansinių investicijų. Seminaro tikslas yra propaguoti daiktų teatrą ir žadinti tiek vaikų, tiek auklėtojų ir mokytojų fantaziją bei unikalumą. Bus mokoma iš paprastų priemonių sukurti nepaprastus personažus. Vaikams ugdyti seminare bus pasiūlytas šimtmečių patikrintas paveldas – lietuvių pasakos. Registracija: https://www.lmnsc.lt/renginys/daiktu-teatras-paprastos-priemones---nepaprastas-veiksmas/