Kviečiame siūlyti kandidatus į Aukštojo mokslo tarybą

Grįžti

Kviečiame siūlyti kandidatus į Aukštojo mokslo tarybą
event 2019-10-30 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Kviečiame siūlyti kandidatus į Aukštojo mokslo tarybą

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia teikti kandidatus į Aukštojo mokslo tarybos (AMT) narius. Kandidatus gali siūlyti mokslo ir studijų institucijos, asociacijos, įstaigos, įmonės ir fiziniai asmenys, taip pat kandidatai gali siūlytis patys. Pretendentų anketų laukiama iki lapkričio 25 d.

Kandidatas į Aukštojo mokslo tarybos narius turi būti pripažintas visuomenėje žmogus, nepriekaištingos reputacijos švietimo, mokslo, kultūros, verslo atstovas, išmanąs aukštojo mokslo teisinį reglamentavimą ir plėtros tendencijas.

Aukštojo mokslo taryba yra ekspertinė institucija aukštojo mokslo raidos klausimais. AMT sudaro 15 narių, tarybos nario kadencija – 4 metai. Tas pats asmuo gali būti narys ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Aukštojo mokslo taryba sudaroma rotacijos principu.  Keturių AMT narių kadencija baigiasi 2019 m. gruodžio 4 d.

Atrankos komisija peržiūrės visuomenės siūlymus ir atrinks kandidatų sąrašą švietimo, mokslo ir sporto ministrui tvirtinti.

Kandidatų anketas prašome siųsti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai iki 2019 m. lapkričio 25 d. vienu iš pasirinktų būdų: paštu, adresu A. Volano g. 2/7, Vilnius; el. paštu Daiva.Vipartiene@smm.lt; įteikti Aukštojo mokslo tarybos sekretorei Daivai Vipartienei adresu A. Volano g. 2/7, Vilnius, 357 kab.

Kandidato anketą, Aukštojo mokslo tarybos nuostatus ir darbo reglamentą bei kitą informaciją galite rasti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto puslapyje http://www.smm.lt/web/lt/komisijos-ir-darbo-grupes, skiltyje „Aukštojo mokslo taryba“. Daugiau informacijos tel. (8 5)  219 1157.