Kviečiame teikti kandidatūras užsienio lietuvių mokslo premijoms

Grįžti

Kviečiame teikti kandidatūras užsienio lietuvių mokslo premijoms
event 2019-03-12 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Kviečiame teikti kandidatūras užsienio lietuvių mokslo premijoms

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia teikti kandidatus užsienio lietuvių mokslo premijoms. Premijų tikslas – skatinti išeivijos mokslininkus puoselėti lietuvybę ir siekti, kad jie garsintų Lietuvą, palaikytų glaudžius ryšius su Lietuvos mokslo bendruomene, aktyviai dalyvautų užsienio lietuvių bendruomenių veikloje.

Siūlymus dėl kandidatų gali teikti užsienio lietuvių bendruomenės, taip pat Lietuvos mokslo ir studijų institucijos ir mokslininkus vienijančios organizacijos. Šalyse, kuriose lietuvių bendruomenių nėra, paraiškas premijai gauti gali teikti patys mokslininkai.

Konkurse gali dalyvauti mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą turintys lietuvių kilmės asmenys ir Lietuvos piliečiai, ilgiau nei trejus metus gyvenantys užsienyje.

Už tarptautinio lygio mokslo pasiekimus ir bendradarbiavimą su Lietuva šiemet numatoma skirti iki 5 premijų: už pastarojo dešimtmečio pasiekimus, viso gyvenimo nuopelnus, taip pat už mokslo pasiekimų ir patirties sklaidą. Premijos dydis – 3800 eurų.

Švietimo ir mokslo ministerija iškiliausiems užsienyje gyvenantiems lietuviams mokslo premijas skiria nuo 2007 m. Iki šiol premijas yra gavę 34 mokslininkai.

Dokumentai konkursui priimami iki 2019 m. gegužės 15 d. el. paštu ausra.gribauskiene@smm.lt.

Visą reikalingą informaciją dėl kandidatūrų teikimo galima rasti čia. 

Kontaktai pasiteiravimui: ŠMSM Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Gribauskienė:  tel. (+370 5)  219 1171, el. p. ausra.gribauskiene@smm.lt.