Kviečiame teikti kandidatus į Lietuvos mokslo tarybos pirmininkus

Grįžti

Kviečiame teikti kandidatus į Lietuvos mokslo tarybos pirmininkus
event 2019-02-26 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Kviečiame teikti kandidatus į Lietuvos mokslo tarybos pirmininkus

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia siūlyti kandidatus į Lietuvos mokslo tarybos pirmininko poziciją.

Į Lietuvos mokslo tarybos pirmininkus gali būti siūlomi nepriekaištingos reputacijos, aktyviai mokslinį darbą dirbantys mokslininkai, turintys mokslo organizavimo, tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo, ekspertinio darbo patirties Lietuvos ir Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros klausimais.

Kandidatus gali teikti mokslo ir studijų institucijos, valstybės institucijos, taip pat kitos asociacijos ar įstaigos. Siūlant kandidatą reikia atsiųsti institucijos teikimą, kandidato gyvenimo veiklos aprašymą, svarbiausių dešimties mokslinių publikacijų, paskelbtų per pastaruosius ketverius metus,   sąrašą.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininką skiria Seimas Vyriausybės teikimu. Naujasis Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas turėtų eiti pareigas iki 2023 m. birželio 29 d. 

Lietuvos mokslo taryba yra patariamoji ekspertinė institucija mokslo plėtros klausimais, įgyvendinanti programinį konkursinį mokslo finansavimą. Taryba administruoja Lietuvos mokslo plėtros programas, nustato mokslinės veiklos vertinimo kriterijus, taip pat atstovauja Lietuvos mokslo interesams tarptautinių organizacijų veikloje.

Siūlymus dėl kandidatų reikėtų teikti el. p. smmin@smm.lt iki š. m. kovo 19 dienos.

Daugiau informacijos: tel. +370 5 219 1210.