Kviečiame teikti paraiškas į mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymo programą

Grįžti

Kviečiame teikti paraiškas į mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymo programą
event 2020-05-05 domain Nacionalinė švietimo agentūra label_outline Projektai ir konkursai

Kviečiame teikti paraiškas į mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymo programą

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), kviečia teikti paraiškas į bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo konsultantų mokymo programą.

Mokymų tikslinė grupė – mokyklų darbuotojai, koordinuojantys įsivertinimo procesą mokykloje (pavyzdžiui, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, įsivertinimo grupių pirmininkai, mokytojai, dalyvaujantys įsivertinimo procese), savivaldybių administracijų, švietimo pagalbos institucijų darbuotojai, kuruojantys mokyklų įsivertinimo procesą.

Mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantų mokymų programa bus skirta kokybės kultūros plėtojimo, veiklos kokybės įsivertinimo proceso mokykloje, tiesioginės internetinės įsivertinimo sistemos naudojimo įsivertinimo procese, duomenų analizės ir interpretavimo, veiklos tobulinimo krypčių numatymo temoms, konsultantų konsultavimo gebėjimams.

Parengti mokyklų įsivertinimo sistemos konsultantai teiks švietimo pagalbą, konsultacijas, kaip organizuoti ir vykdyti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, naudotis įsivertinimo instrumentais, tiesioginėje internetinėje įsivertinimo sistemoje IQES online Lietuva atlikti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų apklausas, analizuoti, interpretuoti gautus duomenis, naudotis jais priimant sprendimus dėl mokyklos veiklos tobulinimo ir pažangos.

Reikalavimai ketinantiems dalyvauti mokymuose:

  • Paraiškas gali teikti dirbantys asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, pedagogo (ar andragogo) kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 3 m. darbo patirtį švietimo sistemoje bent vienoje iš šių sričių: pedagoginėje, vadybinėje, mokslinėje;
  • Pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti mokymuose ir paraiškoje aiškiai suformuluoti dalyvavimo mokymuose motyvus;
  • Pareiškėjas turi būti suderinęs dalyvavimo mokymuose klausimą su savo švietimo įstaigos vadovu;
  • Pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti visose pasirinktos programos mokymų dalyse;
  • Privalumas, jeigu pareiškėjas turi konsultacinio ir (ar) ekspertinio darbo patirties.

Atranką į mokymus vykdo Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA). Atrinkti dalyviai bus informuojami per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo. Neatrinkti dalyviai nebus informuojami.

Atrinktų dalyvių kelionės į mokymų vietovę ir iš jos, maitinimo ir nakvynės išlaidos mokymų metu apmokamos Europos socialinio fondo ir valstybės finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) pagal fiksuotą kainą.

Pretendentų į mokymo programas atranka bus vykdoma atsižvelgiant į teritorinį pasiskirstymo principą.

Numatoma mokymų programos trukmė – 48 val. (2 dalys po 3 dienas). Programos vykdymas planuojamas šių metų IV ketvirtį. Apie konkrečią mokymų vietą ir konkretų mokymų laiką informuosime jau atrinktus dalyvius.

Asmenys, atrinkti dalyvauti mokymuose, turi pateikti savo darbovietės vadovo sutikimą (raštu) dėl vykimo į mokymus (išskyrus individualią veiklą vykdančius asmenis). 

Atkreipiame dėmesį, kad atranka į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų įsivertinimo konsultantų mokymo programą bus organizuojama atskirai.

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) pretendentų į mokymo programas atrankos vykdymo tvarkos aprašas

Paraiška dalyvauti mokymuose

Paraiškas prašome pateikti iki 2020 m. gegužės 29 d. imtinai Google docs Excel sistemoje.

Dangira Bielinytė
Nacionalinės švietimo agentūros
Stebėsenos ir vertinimo departamento
Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) metodininkė
Tel. +370 670 22107, el. p. dangira.bielinyte@nsa.smm.lt