Kviečiame teikti pasiūlymus dėl parengto Atvirų duomenų rinkinių sąrašo

Grįžti

Kviečiame teikti pasiūlymus dėl parengto Atvirų duomenų rinkinių sąrašo
event 2019-08-02 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Kviečiame teikti pasiūlymus dėl parengto Atvirų duomenų rinkinių sąrašo

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) įgyvendindamas Valstybės strateginį tikslą – sukurti atvirų duomenų sprendinius, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis – vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“.

Šio projekto metu bus sukurtas Lietuvos atvirų duomenų portalas, kuris leis valstybės informacinių išteklių valdytojams patogesniu būdu  parengti ir pateikti atvirų duomenų rinkinius bei jų metaduomenis. Tuo tarpu, verslo subjektams ir visuomenei – be išankstinių sąlygų užtikrins patogią atvirų duomenų paiešką bei nemokamą viešojo sektoriaus institucijų tvarkomų duomenų gavimą ir naudojimą verslo plėtros, nevyriausybinių iniciatyvų įgyvendinimo ar kitais tikslais.

Taip pat planuojamas ir plataus masto viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų prioritetinių duomenų rinkinių atvėrimas bei jų integravimas į Lietuvos atvirų duomenų portalą. Šiuo metu IVPK, bendradarbiaudamas su daugiau nei 65-mis valstybės institucijomis, taip pat atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Lietuvos dokumentuose įvardintas prioritetines duomenų sritis, parengė Atvirų duomenų rinkinių sąrašą. Šis sąrašas taps pagrindu, kokie duomenys valstybės institucijose bus atveriami prioriteto tvarka.

Kad parengtas Preliminarus atvirų duomenų sąrašas kuo labiau atspindėtų duomenų naudotojų poreikius (tiek įmonių, tiek inovatyvius verslus kuriančių gyventojų, tiek nevyriausybinių organizacijų ir kt.), maloniai kviečiame aktyviai dalyvauti ir teikti pasiūlymus dėl šio sąrašo papildymo ar pakeitimo.

Už aktualius duomenų rinkinius galite balsuoti čia (atkreipiame dėmesį, kad siekiant rezultatų patikimumo, reikalingas prisijungimas (pvz., per Google, Twitter ar kitas socialines paskyras). Taip pat galite ieškoti ir filtruoti duomenų rinkmenas jums patogiu būdu, komentuoti, dalintis ar kurti naujus atvirų duomenų poreikius ar pasiūlymus (pasirenkant „New issue“).

Jūsų pasiūlymų laukiame iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Daugiau informacijos apie atvirus duomenis:

 

Atsakingų asmenų kontaktai: Julius Belickas, julius.belickas@ivpk.lt, 8693 55 187, Eglė Čepaitienė, egle.cepaitiene@ivpk.lt, 8618 72 994.

Nuotr. autor. Artūras Žukas