Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ konferenciją Vokietijoje

Grįžti

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ konferenciją Vokietijoje
event 2020-01-27 domain Švietimo mainų paramos fondas label_outline Projektai ir konkursai

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ konferenciją Vokietijoje

2020 m. gegužės 11–13 d. Vokietijoje, Bonos mieste vyks programos „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos konferencija „Pupil mobility in Europe – making inclusion a reality“. Seminarą organizuoja Vokietijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich im Pädagogischen Austauschdienst der Kultusministerkonferenz).

Seminaro metu bus aptariamas ambicingas kitos „Erasmus“ programos tikslas – padaryti mokymosi mobilumą realia galimybe bet kuriam moksleiviui. Nuo 2021 m. startuosiančios „Erasmus“ programos naujovė – trumpojo laikotarpio mokinių mobilumas grupėmis bei ilgalaikis individualus mokinių mobilumas. Naująja programa bus siekiama skatinti lygias galimybes ir prieinamumą, įtrauktį bei įvairovę įgyvendinant mokinių mobilumą.

Pristatant patirtį, įgytą vykdant mokyklų mainų projektus pagal dabartinę „Erasmus+“ programą, konferencijoje bus nagrinėjamos galimybės ir iššūkiai įgyvendinant mokinių mobilumą mokyklų projektuose nuo 2021 m. Projektų koordinatoriai ir mokyklų atstovai iš visų „Erasmus+“ programos šalių turės galimybę keistis mokinių mobilumo patirtimis, taip pat rasti partnerių ateities projektams.

Su preliminaria renginio programa galite susipažinti čia.

Teikti paraiškas gali bendrojo ugdymo institucijų atstovai:

  • kurių anglų kalbos lygis ne žemesnis nei B1;
  • kurie domisi seminaro tema bei ateityje planuoja rengti „Erasmus+“ projektus, su konferencija susijusiomis temomis.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama institucijoms, kurių atstovai Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos seminaruose 2017–2019 m. dar nėra dalyvavę.

Atkreipiame dėmesį, kad iš institucijos paraiškas teikti gali tik 1 žmogus. Gavus dvi ar daugiau tos pačios institucijos paraiškas visos paraiškos bus vertinamos kaip netinkamos ir jų turinys vertinamas nebus.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Seminaro kalba – anglų (kai kurių pranešimų metu bus vertimas iš vokiečių į anglų kalbą).

Numatomas dalyvių skaičius – 200-300 žmonių

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. Iki 2020 m. sausio 30 d. (imtinai) kviečiame pateikti TBV paraišką paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašyta, antspauduota skenuota TBV paraiška (kopija) paraiškų teikimo sistemoje. 

Vizito į Vokietiją finansavimas:

Finansavimo informacija

Kelionės ir draudimo išlaidos

 

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Vokietijoje ir atgal 2020 m. gegužės 11–13 d.

 

Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR:

95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

 

Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.

Pragyvenimo išlaidos

Netaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu seminaro dienomis – gegužės 11–13 d.


Apie dalyvavimo konferencijoje Vokietijoje atrankos rezultatus informuosime 2020 m. vasario mėn. viduryje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 250 4820. 

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi tvarkomi Švietimo mainų paramos fondo, arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.