Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Norvegijoje

Grįžti

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Norvegijoje
event 2019-10-09 domain Švietimo mainų paramos fondas label_outline Projektai ir konkursai

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Norvegijoje

2019 m. gruodžio 2–5 d. Norvegijoje, Bergene, vyks programos „Erasmus+“ tarptautinės bendradarbiavimo veiklos 1 pagrindinio veiksmo kontaktinis seminaras „Newcomers in consortium KA101 with focus on job-shadowing“. Seminarą organizuoja Norvegijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „Norwegian Centre for International Cooperation in Education“).

Seminaro tema ir tikslai – bus pristatytos konsorciumų galimybės, konsorciumų projektų ypatumai, gerieji šių projektų pavyzdžiai, konsorciumų projektų koordinavimas ir projektų valdymas, darbo stebėjimo veikla. Dalyviai parengs konsorciumo paraiškas kitam KA101 teikimui 2020 m. ir jau pradės bendradarbiauti su priimančiomis mokyklomis dėl darbo stebėjimo veiklos organizavimo jų institucijose.

Kas gali teikti paraiškas: miestų ir rajonų savivaldybių švietimo padalinių darbuotojai, planuojantys teikti KA101 paraiškas konsorciumo vardu.

Reikalavimai dalyviams:

  1. organizacijos, galinčios inicijuoti konsorciumą,
  2. organizacijos turi būti užsiregistravusios „The Unique Registration Facility“ (URF) ir turinčios PIC kodą,
  3. seminaro metu dalyviai jau turi būti išsirinkę priimančiąsias mokyklas darbo stebėjimo veiklai.

Iš viso bus atrinkti 3 dalyviai iš Lietuvos.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama institucijoms, kurių atstovai Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos seminaruose 2017–2019 m. dar nėra dalyvavę.

Atkreipiame dėmesį, kad iš institucijos paraiškas teikti gali tik 1 žmogus. Gavus dvi ar daugiau tos pačios institucijos paraiškas visos paraiškos bus vertinamos kaip netinkamos ir jų turinys vertinamas nebus.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Seminaro kalba – anglų kalba.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. Iki 2019 m. spalio 15 d. (imtinai) kviečiame pateikti TBV paraišką paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašyta, antspauduota skenuota TBV paraiška (kopija) paraiškų teikimo sistemoje.

Vizito į Norvegiją finansavimas:

Išlaidų kategorijos

 

Kelionės ir draudimo išlaidos

 

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Norvegijoje ir atgal 2019 m.  gruodžio 2–5 d.

 

*seminaro pradžia gruodžio 2 d. apie 13 val., pabaiga gruodžio 5 d. apie 13 val.

Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR:

95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

 

Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 65 proc. numatytos sumos.

Renginio mokestis

680,00 EUR Į kainą įskaičiuotas apgyvendinimas (3 naktys), maitinimas ir priemonės renginio metu.

 

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Norvegijoje atrankos rezultatus informuosime 2019 m. spalio mėn. pabaigoje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi tvarkomi Švietimo mainų paramos fondo, arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.