Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Švedijoje

Grįžti

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Švedijoje
event 2019-10-08 domain Švietimo mainų paramos fondas label_outline Projektai ir konkursai

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Švedijoje

2019 m. gruodžio 9–10 d. Švedijoje, Stokholme, vyks programos „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos 2 pagrindinio veiksmo kontaktinis seminaras „Early Childhood Education and Care“. Seminarą organizuoja Švedijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „Swedish Council for Higher Education“).

Seminaras suburs skirtingų Europos šalių ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo atstovus diskusijoms bei bendriems programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo projektams. Seminaro dalyviams bus pristatyta, kaip parengti kokybiškus projektus, bus sudarytos sąlygos užmegzti ryšius su potencialiais projektų partneriais. Daugiau informacijos apie renginį galite rasti čia.

Kas gali dalyvauti: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijų atstovai, ateityje planuojantys rengti „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektus.

Iš viso bus atrinkti 3 dalyviai iš Lietuvos.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama institucijoms, kurių atstovai Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos seminaruose 2017–2019 m. dar nėra dalyvavę.

Atkreipiame dėmesį, kad iš institucijos paraiškas teikti gali tik 1 žmogus. Gavus dvi ar daugiau tos pačios institucijos paraiškas visos paraiškos bus vertinamos kaip netinkamos ir jų turinys vertinamas nebus.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Seminaro kalba – anglų kalba.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. Iki 2019 m. spalio 15 d. (imtinai) kviečiame pateikti TBV paraišką paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašyta, antspauduota skenuota TBV paraiška (kopija) paraiškų teikimo sistemoje.

Vizito į Švediją finansavimas:

Finansavimo informacija

Kelionės ir draudimo išlaidos

 

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Švedijoje ir atgal 2019 m.  gruodžio 8–10 d.

 

Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR:

95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

 

Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.

Pragyvenimo išlaidos

Netaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu (2 naktys), seminaro dienomis.

 

 

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Švedijoje atrankos rezultatus informuosime 2019 m. spalio mėn. pabaigoje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi tvarkomi Švietimo mainų paramos fondo, arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.