Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Vengrijoje

Grįžti

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Vengrijoje
event 2019-10-09 domain Švietimo mainų paramos fondas label_outline Projektai ir konkursai

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Vengrijoje

2019 m. lapkričio 20–22 d. Vengrijoje, Budapešte vyks programos „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos kontaktinis seminaras „Enhancing capability of teachers and schools in planning and implementing their projects in order to have positive effect on early school leaving“. Seminarą organizuoja Vengrijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „Tempus Public Foundation“).

Seminaro metu bendrojo ugdymo atstovai iš įvairių Europos šalių dalinsis patirtimi bei ieškos sprendimų, kaip sumažinti mokyklas nebaigiančių asmenų skaičių, pagerinti mokymosi klimatą, motyvuoti mokytis vaikus, gyvenančius sudėtingomis socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis ir pan. Su preliminaria programa galima susipažinti čia.

Kas gali teikti paraiškas: bendrojo ugdymo mokyklų atstovai, besidomintys seminaro tema bei ateityje planuojantys rengti KA1 ar KA2 „Erasmus+“ projektus.

Iš viso bus atrinkti 3 dalyviai iš Lietuvos.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama institucijoms, kurių atstovai Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos seminaruose 2017–2019 m. dar nėra dalyvavę.

Atkreipiame dėmesį, kad iš institucijos paraiškas teikti gali tik 1 žmogus. Gavus dvi ar daugiau tos pačios institucijos paraiškas visos paraiškos bus vertinamos kaip netinkamos ir jų turinys vertinamas nebus.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Seminaro kalba – anglų kalba.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui?

  1. Iki 2019 m. spalio 15 d. (imtinai) kviečiame pateikti TBV paraišką paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašyta, antspauduota skenuota TBV paraiška (kopija) paraiškų teikimo sistemoje.

 

Vizito į Vengriją finansavimas:

Finansavimo informacija

Kelionės išlaidos

 

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Vengrijoje ir atgal 2019 m.  lapkričio 20–22 d.

 

Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR:

95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

 

Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.

Kelionės draudimas

Skaičiuojamas kelionės dienomis:  lapkričio 20–22 d.

Pragyvenimo išlaidos

Netaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

 

Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Vengrijoje atrankos rezultatus informuosime 2019 m. spalio mėn. antroje pusėje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 25 03 703.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi tvarkomi Švietimo mainų paramos fondo, arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.