Lietuvos institucijos suvienijo jėgas kovai su manipuliavimu sporto varžybomis

Grįžti

Lietuvos institucijos suvienijo jėgas kovai su manipuliavimu sporto varžybomis
event 2020-03-05 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos institucijos suvienijo jėgas kovai su manipuliavimu sporto varžybomis

Šiandien, kovo 5 dieną, Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje pasirašyta atnaujinta bendradarbiavimo sutartis dėl kovos su manipuliavimu sporto varžybomis. Sutartis užtikrina glaudų institucijų darbą, užkardant, atskleidžiant ir tiriant teisės pažeidimus, susijusius su manipuliavimu sporto varžybomis, suderintą atstovavimą tarptautinėse institucijose, dalyvavimą bendruose projektinėse, programose bei visokeriopą tarpusavio pagalbą didinat sporto varžybų skaidrumą tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje.

Susitarimą pasirašė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, Vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Žydrūnas Bartkus, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorius Virginijus Daukšys, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorius Antoni Mikulskis ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos generalinis komisaras Renatas Požėla.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius dėkojo visiems susirinkusių insitucijų atstovams už tebesitęsiančią partnerystę ir teigia, kad Lietuva turi užtikrinti sąžiningo ir skaidraus sporto standartus: „Šiandien įtvirtinama sutartis yra tęsinys to, ką darome jau daugelį metų. Lietuva jau yra pasirašiusi tarptautinę Konvenciją dėl kovos su manipuliavimu sporto varžybomis, tačiau norint, kad ji įsigaliotų, turime dar aktyviau ir glaudžiau bendradarbiauti, nebijoti manipuliavimo sporto varžybomis įvardinti kaip kriminalinės veiklos ir kartu dirbti užtikrinant skaidrų varžybų organizavimą. Artimiausiu metu ketiname parengti konkretų kovos su manipuliavimu sporto varžybomis priemonių planą.“

„Siekiant kovoti su manipuliavimu sporto varžybose yra būtina tinkama kontrolė, o kad kova su nesąžiningu žaidimu būtų efektyvesnė – svarbu suvienyti pastangas. Džiugu, kad prie šios kovos prisideda ir Vidaus reikalų ministerijos koordinavimo sričiai priskirtos institucijos – Policijos departamentas, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba“, – sako vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė. 

Šis atnaujintas susitarimas padės Lietuvai pasirengti Konvencijos dėl manipuliavimo sporto varžybomis ratifikavimui. Ratifikavus Makolino konvenciją, Lietuva prisiims įsipareigojimus efektyviau bendradarbiauti tarptautiniu bei nacionaliniu lygiu tarp suinteresuotų šalių – valstybių institucijų, sporto organizacijų ir lažybų iš sporto organizatorių, siekiant kovoti su nesąžiningomis sporto varžybomis. Be to, Makolino konvencija prie jos prisijungsiančioms valstybėms numato pareigą įsteigti nacionalinę platformą, kuri rinktų, analizuotų ir dalintųsi susijusia informacija, koordinuotų kovos su manipuliacijomis sporto varžybų eigą ir veiksmus, bendradarbiautų su nacionalinėmis platformomis kitose valstybėse. Šiandien įvykęs atnaujinto susitarimo dėl kovos su manipuliavimu sporto varžybomis pasirašymas – pirmas žingsnis link Makolino konvencijos įsipareigojimų vykdymo.

Po bendradarbiavimo sutarties atnaujinimo vyko diskusija su Danijos antidopingo agentūros vadovu  Michael  Ask. Diskusijos metu buvo aptarti artėjantys iššūkiai ratifikavus Konvenciją ir planuojama, kaip jiems pasirengti.

Manipuliacijos sporto varžybomis – viena didžiausių grėsmių šiandieniniam sportui. Europos sąjungos šalys narės raginamos imtis visų būtinų veiksmų veiklas, kurios pažeidžia sąžiningo sporto principus, prilyginti kriminaliniams nusikaltimams. Europos Komisija taip pat išreiškė susirūpinimą, kad manipuliacijos sporto varžybų rezultatais pažeidžia sporto etiką bei integralumą.

Nuotr. autor. Renata Česnavičienė