Lietuvos mokslo tarybos pirmininku tapo profesorius Romas Baronas

Grįžti

Lietuvos mokslo tarybos pirmininku tapo profesorius Romas Baronas
event 2019-11-19 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos mokslo tarybos pirmininku tapo profesorius Romas Baronas

Šiandien švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus teikimu Seimas paskyrė naują Lietuvos mokslo tarybos (LMT) pirmininką, juo tapo Vilniaus universiteto (VU) Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos instituto profesorius Romas Baronas.

Prof. Romas Baronas Vilniaus universitete (VU) 2000 m. įgijo fizinių mokslų srities informatikos krypties daktaro laipsnį, 2006–2017 m. šiame universitete ėjo Matematikos ir informatikos fakulteto Programų sistemų katedros vedėjo pareigas, nuo 2018 m. yra šio fakulteto Informatikos instituto direktorius. 2014–2018 m. buvo VU Senato pirmininko pavaduotojas.

Prof. Romas Baronas paskelbė daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių leidiniuose su aukštu citavimo rodikliu (Clarivate Analytics Web of Science), vadovavo ir dalyvavo rengiant daugiau kaip 30 informatikos gamybinių ir mokslinių projektų. Kartu su kitais mokslininkais sukūrė įvairių biologinių jutiklių kompiuterinius modelius, naudojamus jutiklių savybėms tirti, parengė mokslo monografiją, 2010 m. išleistą „Springer“ leidykloje anglų kalba, taip pat 2 mokomąsias knygas. Profesorius apdovanotas Lietuvos mokslo premija, dalyvauja tarptautiniuose mokslo projektuose, yra sukaupęs įvairiopos ekspertinės veiklos patirties.

2018 m. birželio 29 d. Seimo nutarimu 5 metų kadencijai Lietuvos mokslo tarybos pirmininku skirtas prof. Valdemaras Razumas atsistatydino iš LMT pirmininko pareigų tapęs švietimo, mokslo ir sporto viceministru. Siekiant išrinkti naująjį LMT pirmininką, švietimo, mokslo ir sporto ministras pakvietė mokslo ir studijų institucijas, valstybės institucijas, asociacijas bei įstaigas siūlyti kandidatus į LMT pirmininko postą. Į LMT pirmininkus galėjo būti siūlomi nepriekaištingos reputacijos, aktyviai mokslinį darbą dirbantys mokslininkai, turintys mokslo organizavimo, tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo, ekspertinio darbo patirties Lietuvos ir Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros klausimais.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininką skiria Seimas Vyriausybės teikimu. Naujasis LMT pirmininkas turėtų eiti pareigas iki 2023 m. birželio 30 d. 

Lietuvos mokslo taryba yra patariamoji ekspertinė institucija mokslo plėtros klausimais, įgyvendinanti programinį konkursinį mokslo finansavimą. Taryba administruoja Lietuvos mokslo plėtros programas, nustato mokslinės veiklos vertinimo kriterijus, taip pat atstovauja Lietuvos mokslo interesams tarptautinių organizacijų veikloje.

Nuotr. autor. LRS