Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Grįžti

Metodinė medžiaga, vasario mėnesį sukaupta Ugdymo turinio informacinėje sistemoje
event 2021-03-09 domain Nacionalinė švietimo agentūra label_outline Aktualijos

Metodinė medžiaga, vasario mėnesį sukaupta Ugdymo turinio informacinėje sistemoje

Ugdymo turinio informacinės sistemos Ugdymo sodas saugykloje yra kaupiama metodinė medžiaga, skirta mokytojui. Raginame mokytojus naudotis metodine medžiaga organizuojant ugdymo procesą.

Metodinė medžiaga  – tai mokytojui skirta medžiaga, kurioje rekomenduojama tam tikra dalyko metodika, nurodant mokymo temas, uždavinius, mokomąją veiklą, medžiagą ir priemones, įsivertinimo ir vertinimo būdus, numatant užduotims skirtą laiką ir darbo organizavimo formas.

Kviečiame susipažinti su metodine medžiaga, sukaupta šių metų vasario mėn.:

 1. Mokyklinio brandos egzaminų užduotys (2020-2013 m., pagrindinė sesija). Tautinių mažumų gimtosios kalbos: Baltarusių gimtoji kalba, Lenkų gimtoji kalba, Rusų gimtoji kalba. 
 2. Teatro sportas ir Etnosportas. Žvilgsnis į turinio struktūrą. Kas tiktų Bendrajai programai?
 3. Susipažinkime: ETNOSPORTAS.  Apsvarstykime integravimo galimybes ir siūlymus Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijoms.
 4. Intelektinės nuosavybės supratimo formavimas pamokoje. Pirmas žingsnis: Kas tai yra? Kam to reikia? Kiek tai svarbu mano pamokoje?
 5. Metodinis leidinys „Muzika bendra kalba"
 6. Psichomotorinių gebėjimų ugdymo reikšmė ir ugdymo galimybės. Kaip tai atspindėti Bendrojoje programoje?
 7. Sveikatai palanki ugdymo aplinka. Kaip tai užkoduota Bendrojoje programoje? 1 dalis
 8. Sveikatai palanki ugdymo aplinka. Kaip tai užkoduota Bendrojoje programoje? 2 dalis
 9. Psichomotorinės, kognityvinės ir afektyvinės sričių gebėjimų ugdymo dermė Bendrojoje programoje
 10. Saugus ryšys su mokytoju ir saugi aplinka pamokoje
 11. Paveikslas-Sėkmės rodiklių schema: pamokos lygmuo (ŠPC, NMVA, 2005)
 12. Knyga „Zoologijos sodas internete"
 13. Rekomendacijos dėl nuotolinio ugdymo proceso organizavimo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme

Jei turite siūlymų, klausimų ar norite pasidalinti savo sukurta metodine medžiaga, rašykite el. paštu ugdymo.sodas@nsa.smm.lt. ​

 

Nacionalinės švietimo agentūros

Ugdymo turinio departamento Mokymo priemonių sklaidos skyrius