Metodinis leidinys „Etnografinis palikimas – kiekvieno mūsų savasties dalis“

Grįžti

Metodinis leidinys „Etnografinis palikimas – kiekvieno mūsų savasties dalis“
event 2019-09-06 domain Nacionalinė švietimo agentūra label_outline Aktualijos

Metodinis leidinys „Etnografinis palikimas – kiekvieno mūsų savasties dalis“

Nacionalinė švietimo agentūra ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pristato mokytojų etninės kultūros integravimo į ugdymo turinį gerąją patirtį metodiniame leidinyje „Etnografinis palikimas – kiekvieno mūsų savasties dalis“.

Etninės kultūros integravimo gerosios patirties metodinis leidinys rengiamas įgyvendinant 2019–2020, 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417, rekomendacijas.

Leidinį sudaro penkios dalys pagal Lietuvos etnografinius regionusAukštaitijosDzūkijosSuvalkijosMažosios Lietuvos ir Žemaitijos. Leidinyje – 50 autorių pristatymai: etninės kultūros integravimo į ugdymo procesą / įvairių dalykų turinį pamokų planai, projektai, inscenizacijų scenarijai, etninės kultūros kuratorių metodinės veiklos stiprinimo ugdymo įstaigose patirtis, mokslininkų / etnologų medžiaga ugdymo turiniui pagilinti, tyrimų apžvalga ir siūlymai, Etninės kultūros globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo teikiamos pagalbos pavyzdžiai, Etninės kultūros ugdytojų sąjungos veikla, Lietuvos muziejų asociacijos / muziejų edukacinės programos, bendradarbiavimo su ugdymo įstaigomis patirtis.

Gerosios patirties pavyzdžiais galės naudotis Lietuvos bei užsienio lituanistinio švietimo mokyklų mokytojai, ketinantys etninę kultūrą integruoti į dalyko ugdymo turinį, mokytojų komandos, ruošiančios mokinius Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadai, mokyklos, stiprinančios metodinę veiklą gyvosios tradicijos puoselėjimui, profesijos mokytojai, bendradarbiaujantys su gimnazijų skyrių mokytojais, mokyklų bendruomenės, įgyvendinančios visos dienos mokyklos veiklas, formalųjį švietimą papildančio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytojai, šalies švietimo pagalbos tarnybų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centrų metodininkai.

Metodinis leidinys „Etnografinis palikimas – kiekvieno mūsų savasties dalis“