Ministerija kviečia visas švietimo profesines sąjungas susitarti dėl šakos kolektyvinės sutarties

Grįžti

Ministerija kviečia visas švietimo profesines sąjungas susitarti dėl šakos kolektyvinės sutarties
event 2020-02-11 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija label_outline Aktualijos

Ministerija kviečia visas švietimo profesines sąjungas susitarti dėl šakos kolektyvinės sutarties

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pradeda konsultacijas su švietimo profesinėmis sąjungomis dėl naujos šakos kolektyvinės sutarties parengimo, į šį darbą kviesdama visas be išimties profesines sąjungas.

Vasario 11 d. 9 val., atsakydama į keturių profesinių sąjungų kreipimąsi dėl 2017 m. pasirašytos sutarties pakeitimo, ministerija rengia pasitarimą su pasirašiusiomis profesinėmis sąjungomis: Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga, švietimo ir mokslo profesine sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos profesine sąjunga „Sandrauga“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu. Pasitarimo metu bus aptarti pagrindiniai profesinių sąjungų siūlymai.

Vasario 12 d. numatytas pasitarimas su visomis penkiomis švietimo profesinėmis sąjungomis, taip pat ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga, kuri nebuvo prisijungusi prie šakos kolektyvinės sutarties.

„Esame gavę keturių profesinių sąjungą prašymą atnaujinti derybas dėl prieš daugiau kaip dvejus metus pasirašytos ministerijos ir profesinių sąjungų sutarties. Kadangi sutartyje yra apibrėžiami visai švietimo bendruomenei svarbūs klausimai, norėtume rengti ne atskiras sutartis su skirtingomis profesinėmis sąjungomis, o vieną bendrą, į derybų procesą įtraukiant visas profesines sąjungas, siekiančias švietimo šakos darbuotojų socialinės ir ekonominės gerovės. Labai tikimės, kad profesinės sąjungos ras bendrą priimtiną variantą, nes juk tikslas yra toks pat – kad mokytojai turėtų kuo geresnes darbo sąlygas, o mokiniams būtų užtikrinta ugdymo kokybė”, - sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė prof. Jolanta Urbanovič.

2017 m. lapkričio 22 d. Vyriausybės įgaliota Švietimo ir mokslo ministerija pasirašė šakos kolektyvinę sutartį su keturiomis profesinėmis sąjungomis: Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga, švietimo ir mokslo profesine sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos profesine sąjunga „Sandrauga“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu. Praėjusių metų pabaigoje ji buvo atnaujinta, tačiau profesinės sąjungos ją siūlo pakeisti ir papildyti. Numatyta, kad kolektyvinė sutartis gali būti peržiūrima periodiškai to pageidaujant bent vienai iš šalių.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga iki šiol nebuvo pasirašiusi kolektyvinės šakos sutarties, derybos tarp šios profesinės sąjungos ir ministerijos vyko praėjusį rudenį. Parengtas projektas pateiktas derinti profesinės sąjungos bendruomenei.

Šakos kolektyvinėje sutartyje apibrėžiami mokytojų darbo apmokėjimo, darbo sąlygų, atstovavimo klausimai.