Mokslo metų pabaigoje mokyklos dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime

Grįžti

Mokslo metų pabaigoje mokyklos dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime
event 2017-01-17 label_outline Spaudos apžvalga

Mokslo metų pabaigoje mokyklos dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime

Šiemet, prieš baigdami mokslo metus, bendrojo ugdymo mokyklu antrokai, ketvirtokai, šeštokai ir aštuntokai gales dalyvauti Nacionaliniame mokiniu pasiekimu patikrinime, – tai pades isivertinti žinias ir gebejimus, laiku suteikti mokymosi pagalba mokiniams, kokybiškiau ugdyti. Mokiniai gales pasitikrinti savo rašymo, skaitymo ir matematikos gebejimus, ketvirtokai – ir pasaulio pažinimo, o aštuntokai – gamtos ir socialiniu mokslu. Nacionalinis mokiniu pasiekimu patikrinimas organizuojamas švietimo ir mokslo ministrei Jurgitai Petrauskienei patvirtinus Nacionalinio mokiniu pasiekimu patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos apraša.