Mokyklų bibliotekininkės paminėjo Pasaulio lietuvių metus

Grįžti

Mokyklų bibliotekininkės paminėjo Pasaulio lietuvių metus
event 2019-06-04 domain Švietimo informacinių technologijų centras label_outline Projektai ir konkursai

Mokyklų bibliotekininkės paminėjo Pasaulio lietuvių metus

         Rokiškis... Šiais metais jis paskelbtas Lietuvos kultūros sostine. Į kultūros reiškinius žvelgiame atidžiau, daugiau gilinamės, daugiau ieškome, daugiau ir surandame... Einu Taikos gatve... Medžių apsuptyje auga kaštonas. Jaunas, dailus, pasidabinęs netradicinių formų lapais, nepaprastą grožį jam suteikia baltos spalvos žiedynas. Unikalus kaštono žydėjimas... Kodėl apie tai rašau? Šį kartą jo žydėjimą norisi palyginti su asmenybėmis, kurios paliko pėdsaką ne tik Rokiškio krašto, Lietuvos, bet ir pasaulio istorijoje.

         Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos bibliotekininkės šiais metais vykdo projektą „Lietuva mano širdyje“, skirtą Pasaulio lietuvių metams. Viena iš šio projekto sudėtinių dalių – organizuoti rajono švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojų konferenciją „Jų darbai neblėsta“ (apie Rokiškio krašto įžymius žmones išeivijoje).

         Įnešdamas lietuviškos savasties, konferenciją muzikiniu kūriniu pradėjo šios gimnazijos muzikos mokytojas Egidijus Kundrotas. Jam pačiam, kaip muzikos specialistui didelę reikšmę turi netradiciniai tekstai. Jis ir šį kartą atliko kūrinį aukštaitiška tarme pagal Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus narės Gražinos Pitrėnienės žodžius, o abiturientės Akvilė Juodelytė ir Laura Staigytė atliko populiarią dainą „ Rudens naktis sustojo“, pagal poetės Janinos Degutytės žodžius. Susirinkusius pasveikino Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos direktorė Diana Guzienė, paminėdama, koks svarbus mūsų krašto įžymių žmonių darbų indėlis ne tik krašto, bet ir Lietuvos istorijoje. Elektroninius laiškus – linkėjimus, susirinkusiems perskaitė šio straipsnio autorė. Praėjusiųjų mokslo metų gimnazijos absolventas Dovydas Trumpa, laiške susirinkusiems linkėjo pozityvių pokyčių, šviesos ir išminties, o lyriškoji absolventė Evelina Jasiulionytė tikino, kaip svarbu įsiklausyti į savo širdies balsą. Perskaičiusi šių jaunų žmonių mintis, susimąsčiau, kaip mums svarbu paisyti savo širdies balso. Tik tuomet mums visi darbai taps lengvi, tik tuomet aplink mus esantys žmonės taps laimingesni.

         Konferencijoje pranešimą skaitė Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio gimnazistai. Jonas Trumpa peržiūrėjo skaityklai dovanotas, kadenciją baigusio Rokiškio r. savivaldybės mero Antano Vagonio knygas – Lietuvos istorijos instituto išleistus, Mykolo Romerio „Dienoraščius“ ir skaitė pranešimą „Mykolo Romerio darbai, garsinantys Lietuvą“. Rokiškėnai Juozą Keliuotį žino kaip, žurnalo „Naujoji Romuva“ redaktorių, o gimnazistas Paulius Buidovas į kraštiečio J. Keliuočio straipsnius žvelgė muzikanto akimis ir analizuodamas autoriaus straipsnius, pritaikė muzikinius kūrinius. Pranešimas paįvairintas muzikiniais intarpais, konferencijos dalyviams paliko neišdildomą įspūdį, papildė muzikinėmis spalvomis.

         Kitą konferencijos dalį sudarė rajono švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojų pranešimai. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos bibliotekininkė Violeta Jurevičienė prisiminė prozininkės Marijos Tūbelytės – Kuhlmanienės gyvenimą ir kūrybinę veiklą, Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos (Senųjų rūmų) bibliotekininkė Dalia Laucienė, išsamų pranešimą apie įžymų vargonininką, dirigentą, pedagogą Rudolfą Lymaną paįvairino skaidrėmis. Rokiškio r. Juodupės gimnazijos bibliotekininkė Renata Šinkūnienė gilinosi į vyskupo, JAV visuomenės veikėjo Antano Deksnio asmenybę, jo veiklą, atminimo įamžinimą, o Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos bibliotekininkė Jolanta Lašienė ne tik apžvelgė Alės Rūtos – Elenos Viktorijos Nakaitės – Arbačiauskienės / Arbienės gyvenimo ir kūrybinės veiklos kelią, bet ir paaiškino, kodėl jai brangi ši asmenybė, kodėl norėjo apie tai kalbėti konferencijoje. Paįvairinant pranešimą apie Alę Rūtą, buvo prisimintas jos 100-čio jubiliejus „Romuvos“ padalinio skaitykloje. Konferencijos dalyviams rodyta filmuota medžiaga (Lietuvos režisierius, teatro aktorius Ferdinandas Jakšys dalinasi prisiminimais apie rašytoją, JAV visuomenės veikėją Alę Rūtą).

         Džiaugiausi savo rajono kolegių kompetencija ir darbštumu. Gražus kaštonų žydėjimas pavasarį, prasmingi kolegių darbai... Išklausę pranešimų, konferenciją apibendrinome. Renginyje dalyvavo kraštietis dailininkas Arvydas Bagdonas ( Lietuvos Vyriausiasis Senelis Kalėda). Svečias ne tik pasidalino įspūdžiais apie viešnagę Australijoje, bet sakėsi nemažai sužinojęs informacijos apie Rokiškio krašto įžymius žmones. Smagu ir tai, kad buvo gera bendrauti su nuoširdžiu ir atviru menininku, klausytis jo įžvalgų ir pamąstymų. Kadenciją baigęs Rokiškio r. savivaldybės meras Antanas Vagonis, dažnas svečias gimnazijos skaityklos renginiuose. Jis kaip visuomet dėkojo bibliotekininkėms už prasmingus darbus, bet kartu ir išsakė mintis, ką reikia daryti, kad kuo daugiau jaunų žmonių ateitų paklausyti pranešimų? A. Vagonis siūlėsi padėti organizatoriams ir skatino susirinkusius tai daryti. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos direktorius Zenonas Pošiūnas džiaugėsi, kad rajono mokyklų bibliotekininkės yra stipri jėga ir konferencijoje atskleista daug įdomios kraštotyros informacijos. Rokiškio r. savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Daiva Vilkickienė taip pat iškėlė renginių lankymo problemą ir ji spėliojo, kiek dalyvių susirinks į naujas viešosios bibliotekos priestato patalpas, į tarptautinį „Poezijos pavasarį“?

           Konferencija pasibaigė, o Pasaulio lietuvių metai tęsiasi. Dar nuveiksime nemažai prasmingų darbų, tęsime projektą „Lietuva mano širdyje“. Jame dalyvaus gimnazistai, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus nariai.

           Iš Rokiškio krašto kilę asmenybės, gimtinę savo darbais garsina Lietuvoje, pasaulyje. Kilnūs darbai, kaip tas kaštonų žydėjimas – mielas akiai, malonus širdžiai. Šiandien įžymių kraštiečių darbus prisiminė Rokiškio r. švietimo įstaigų darbuotojos, gimnazistai ir ištikimiausi lankytojai, kuriems tai yra brangu, kurie tuo gyvena, domisi ir saugo istorinę atmintį. Su šiais žmonėmis gera... Tegu Jūsų visų širdyse niekada nenustoja žydėti kaštonai...

 

Reda Kiselytė,

Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos bibliotekos vedėja

                                                                 

Nuotr. autor. Rūta Vilutienė.