Mokyklų lyderystės renginiai Širvintose

Grįžti

Mokyklų lyderystės renginiai Širvintose
event 2019-11-11 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Mokyklų lyderystės renginiai Širvintose

Spalio 28 dieną vyko antrasis mokyklų lyderystės renginys – mokyklų vadovų, pavaduotojų, mokyklų metodinių tarybų narių ir mokyklų kūrybinių komandų narių mokymai. Mokymus vedė lektorius G. Kazakevičius. Renginio metu buvo diskutuota apie mokyklos vadovo vaidmenį, projekto „Lyderių laikas 3“ teikiamas galimybes, mokyklų bendruomenių bendradarbiavimo svarbą. Mokymų dalyviai bandė aiškintis, kaip šiandien yra suprantama gera mokykla ir kas kuria švietimo kokybę. Lektorius pabrėžė, kad švietimas – tai pirmiausia santykiai, komunikacija.

Spalio 29 dieną Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje vyko trečiasis projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės renginys – vertingosios patirties konferencija „Veikiame kartu mokinio pažangos link“. Konferencijoje dalyvavę pedagogai turėjo galimybę pasidalinti vertinga profesine patirtimi, pasidžiaugti nuveiktais darbais, atrastomis inovacijomis, metodų gausa, tarpdalykine integracija.

sirvintos mlir2 20191028

sirvintos mlir3 20191028                                          

Konferencijos dalyvius pasveikino Vaiva Redeckienė – projekto „Lyderių laikas 3“ Širvintų rajono savivaldybės kūrybinės komandos vadovė, ir Rita Suchockienė – Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir projekto „Lyderių laikas 3“ iniciatyvinės grupės progimnazijoje vadovė. Konferencijoje savo patirtimi pasidalino 14 pranešėjų ir stendinių darbų autorių. Progimnazijos pedagogai ir svečiai buvo pasirinkę aktualias temas, parengę įdomių pranešimų, bendradarbiaudami pasidalino vertinga patirtimi, savo pasisakymuose pristatė kūrybiškai pritaikytas naujas idėjas, motyvacijos skatinimo būdus, kalbėjo apie vaikų elgsenos keitimą, būtinybę ir galimybę individualizuoti ir diferencijuoti namų darbus, mokinio asmeninę pažangą, apie pasiekimų lygius, matematikos ir informacinių technologijų, dailės ir fizikos integravimo galimybes, IT panaudojimą gamtos mokslų pamokose, fizinio ugdymo pamokų inovatyvumą. Inovatyvių technologijų laboratorijoje buvo pristatyta naujausiomis technologijomis besidominančių mokinių ugdymas, vaikų išradimai ir pažanga.

sirvintos mlir4 20191028     

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti pedagogų metodinių darbų „Pasiekimų lygiai: samprata ir požymiai, užduočių pavyzdžiai“ parodą. Paroda organizuota kaip viena iš pedagogų dalinimosi vertingąja darbo patirtimi ir idėjomis formų, ja siekta pabrėžti metodinės veiklos prioritetus, viešinti ugdomosios veiklos pasiekimus, tobulinti ugdymo kokybę. 2018–2020 m. m. vienas iš „Atžalyno“ progimnazijos prioritetų yra įvairių pasiekimų lygių užduočių taikymas įvairių dalykų pamokose skatinant asmeninę mokinio pažangą.

Pasibaigus visoms konferencijos veikloms vyko refleksija. Dalyviai išsakė savo nuomonę, kuo konferencija buvo naudinga ar prasminga. Išgirstą naują informaciją daugelis galės pritaikyti ir savo veikloje. Buvo pasimokyta iš kolegų patirties, profesiškai tobulėta. Aptarta tolesnė projekto „Lyderių laikas 3“ veikla mokykloje.

Vaiva Redeckienė
projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybės kūrybinės komandos vadovė

Romas Zibalas
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos metodinės tarybos pirmininkas