Mokyklų skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo priemonė pristatyta Kaune ir Vilniuje

Grįžti

Mokyklų skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo priemonė pristatyta Kaune ir Vilniuje
event 2020-02-28 domain Nacionalinė švietimo agentūra label_outline Projektai ir konkursai

Mokyklų skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo priemonė pristatyta Kaune ir Vilniuje

Projekto „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ tikslas – padėti mokyklos darbuotojams, koordinuojantiems skaitmeninių technologijų diegimą, tobulinti savo kompetencijas.

Šiuo metu periodiškai vyksta informaciniai renginiai, kuriuose mokyklų IKT koordinatoriams pristatoma Europos Komisijos sukurta mokyklų skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo priemonė SELFIE. Ši priemonė padeda mokyklai nustatyti stipriąsias ir silpnąsias puses, parodo sritis, kuriose skiriasi nuomonės ir kurios reikalauja papildomo dėmesio ar diskusijos.

Informaciniai renginiai sudomino nemažą skaičių mokyklų: atvyko ne tik IKT koordinatoriai, bet ir mokyklų pavaduotojai, mokytojai. Seminaro metu buvo išsamiai paaiškinta, kaip remiantis „DigCompOrg“ metmenimis („Europos metmenys skaitmeninę kompetenciją turinčioms švietimo organizacijoms“)  buvo sukurta įsivertinimo priemonė SELFIE, aptarta, kaip mokykla turėtų pasirengti įsivertinimui ir jį atlikti. Renginio dalyviai galėjo praktiškai išbandyti klausimynus, atlikdami apklausas, skirtas vadovams, mokytojams ir mokiniams.  

Viso renginio metu dalyviai aktyviai dalyvavo, diskutavo, svarstė, kaip naudingai galėtų pritaikyti įsivertinimo priemonę savo mokykloje, kokios skaitmeninės kompetencijos sudedamosios dalys yra jiems aktualiausios, dalinosi gerąja patirtimi.

Visi susidomėję skaitmeninės kompetencijos tobulinimu buvo kviečiami dalyvauti būsimuose mokymuose, kuriuos sudarys net 15 inovatyvios programos modulių. Mokyklų atstovai galės pasirinkti jiems aktualiausius mokymus.

Mokyklos, kurios planuoja imtis pokyčių, kurios nori tobulėti, turi būti įvertintos. Renginyje pristatytas ir būsimas projektas, kuris tiesiogiai susijęs su įsivertinimo priemonės naudojimu mokykloje – „Digital Schools Awards“. Šių apdovanojimų tikslas yra paskatinti mokyklas stiprinti skaitmenines kompetencijas, padrąsinti mokyklas imtis permainų ir apdovanoti sėkmingą mokyklos kelionę link tikslo.

Apie būsimus projekto renginius mokyklos bus informuojamos elektroniniu paštu ir čia. Sekite naujienas portale www.emokykla.lt.

Projekto „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ informacija