Mokyklų vadovų mokymai apie pokyčių tvarumą

Grįžti

Mokyklų vadovų mokymai apie pokyčių tvarumą
event 2020-01-21 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Mokyklų vadovų mokymai apie pokyčių tvarumą

Joniškio rajono savivaldybės mokyklų direktoriai, pavaduotojai, kūrybinių komandų nariai dalyvavo nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ mokymuose „Tvarių pokyčių įgyvendinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose remiantis duomenimis“. Mokymus vedė švietimo stebėsenos ir ugdymo turinio ekspertai dr. Pranas Gudynas ir Eglė Melnikė bei Vilniaus švietimo pažangos centro švietimo veiklos vadovė Genovaitė Kynė.

Mokymų pradžioje Joniškio kūrybinės komandos vadovė Aušra Lukšaitė-Lapinskienė pristatė nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ veiklos kryptis. Ji pabrėžė, kad projektas apima įvairias veiklas – mokymus, kūrybinės komandos pokyčių projektą, stažuotes, profesinio kapitalo tyrimą ir kt. Į projektą įsitraukė septynios rajono ugdymo įstaigos. Savo patirtį įgyvendinant projekto „Lyderių laikas 3“ veiklas mokyklose pristatė Joniškio ,,Aušros“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Loreta Jankauskienė ir Joniškio žemės ūkio mokyklos anglų kalbos mokytojas metodininkas Robertas Valančius. Jie aptarė mokykloje vykdomas veiklas, pasirinktus pokyčio projekto aspektus, pasidalino iškylančiomis problemomis ir teigiamais pokyčiais. Mokytojai pabrėžė, kad kaitai reikia daug laiko ir praktikos.

Dr. P. Gudynas aptarė galimybes pagerinti mokinių ugdymo rezultatus. Jis pabrėžė, kad priimant sprendimus ir siekiant ilgalaikių rezultatų labai svarbu naudotis tyrimų rezultatais kaip mąstymo įrankiais. Savivaldybės turi įvairių duomenų apie mokinių pasiekimus, ekonominę, kultūrinę, socialinę aplinką, patyčių būklę ir kt., kuriais reikia remtis planuojant mokyklų veiklą. Jis kritikavo duomenų naudojimą mokykloms reitinguoti. Pasak lektoriaus, rezultatai priklauso ne tik nuo mokyklos darbo per keletą pastarųjų metų, bet ir nuo priešistorės, nuo mokyklos kultūros, socialinės ekonominės aplinkos, mokyklos bendruomenės ypatumų. Mokyklos rezultatai priklauso ir nuo to, kokias funkcijas ji atlieka savivaldybės mokyklų sistemoje.

Lektorius kalbėjo apie nuolatinio mokymosi svarbą: mokytis turi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Pasaulis labai sparčiai keičiasi, o norint prie pokyčių prisitaikyti, svarbu mokytis, ieškoti tinkamų mąstymo strategijų. Lektorius išsamiai aptarė įvairias mąstymo strategijas, kurias gali taikyti ir mokiniai, ir mokytojai, aiškino praktinį problemų sprendimo ciklo pritaikymą siekiant gerinti ugdymo rezultatus, tobulinti mokinių kompetencijas. Mokymų lektorius taip pat pabrėžė, kad siekiant rezultatų, ugdant kompetencijas didelės reikšmės turi bendradarbiavimas.

E. Melnikė ir G. Kynė pristatė Joniškio rajono savivaldybės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus, ataskaitose pateikiamus duomenis, pabrėžė būtinybę išsamiai analizuoti gaunamas ataskaitas. Mokymų dalyviai analizavo mokinių pasiekimų ataskaitas, apibendrino turimus duomenis, ieškojo galimų pagalbos mokiniams būdų.

Apibendrindami mokymus lektoriai nurodė, kad, norint veiksmingai tobulinti mokinių pasiekimus, svarbu mokėti naudotis šiuolaikiniais mokymo ir mokymosi modeliais, turėti gerus problemų sprendimo, kūrybinio ir kritinio mąstymo gebėjimus, mokėti mokytis ir spręsti problemas bendradarbiaujant.

Joniškio rajono savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinė komanda