Naujų, kūrybiškų ugdymo idėjų bei metodų ieškančius pedagogus kviečia „Edukacinės ir kūrybos erdvės“

Grįžti

Naujų, kūrybiškų ugdymo idėjų bei metodų ieškančius pedagogus kviečia „Edukacinės ir kūrybos erdvės“
event 2019-10-10 domain Lietuvos vaikų ir jaunimo centras label_outline Aktualijos

Naujų, kūrybiškų ugdymo idėjų bei metodų ieškančius pedagogus kviečia „Edukacinės ir kūrybos erdvės“

Spalio 28–30 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre rengiamos „Edukacinės ir kūrybos erdvės“. Tai du kartus metuose rengiamas 18 akad. valandų trukmės teminių seminarų ir praktikumų ciklas, skirtas pedagogams, dirbantiems su įvairaus amžiaus vaikais ir jaunimu.

Tris renginio dienas geriausi švietimo ir ugdymo specialistai dalinsis savo patirtimi, idėjomis, metodais, padedančiais paįvairinti ugdymo(si) procesą, paversti jį kūrybingesniu, aktyvesniu, įdomesniu vaikams. Svarbiausios šio rudens Erdvių temos – nauji socialinių emocinių įgūdžių lavinimo metodai  bei mokymosi motyvaciją skatinantys (įsi)vertinimo būdai.

Spalio 28 d. „Socialinių ir emocinių įgūdžių erdvėje“  biologijos mokytoja Alina Burinskaja ir darželio-pradinės mokyklos įkūrėja Gintare Visockė Vadlugė suteiks pedagogams daugiau žinių ir patirties socialinių emocinių įgūdžių ugdyme – savęs ir kitų pažinime, emocijų valdyme, bendravime ir bendradarbiavime.

Spalio 29 d. „Kūrybiškumo ugdymo erdvėje“, kartu su informacinių technologijų ugdymo mokytoja Ingrida Donieliene ir Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos pedagoge Renata Zakariene, pedagogai išbandys naujus metodus, skirtus mokinių kūrybinio mąstymo ugdymui.

Spalio 30 d. „Vertinimo ir įsivertinimo galimybių erdvėje“, kartu su Žaslių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininke Laima Dekienė bei Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos pradinio ugdymo pedagogė eksperte Alma Balniene, pedagogai diskutuos apie vaikų pažangą skatinančias vertinimo ir įsivertinimo galimybes, praktiškai išbandys įvairius (įsi)vertinimo metodus.

Dalyviams, išklausiusiems 3 dienų seminarus, bus įteikti pažymėjimai apie patobulintas profesines ir bendrąsias kompetencijas.

Ne visas dienas dalyvavusiems seminaruose bus išduodamos pažymos.

Kviečiame registruotis ir dalyvauti

Registracija (www.lvjc.lt/tikrimokymai/edukacines-ir-kurybos-erdves-2019-ruduo/)

Renginio „Edukacinės ir kūrybos erdvės“ programa