Neringos savivaldybė: bendros pastangos dėl vaiko sėkmės

Grįžti

Neringos savivaldybė: bendros pastangos dėl vaiko sėkmės
event 2019-09-23 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Neringos savivaldybė: bendros pastangos dėl vaiko sėkmės

Neringos švietimo įstaigos, įkvėptos projekto „Lyderių laikas 3“, rugsėjo 10 d. susibūrė mokslo metų pradžios konferencijoje „Atsakomybės ugdymas – bendros pastangos dėl vaiko sėkmės“. Konferencijos tikslas – socialinio kapitalo stiprinimas dalijantis gerąja patirtimi, įgyta LL3 stažuočių metu, naudojant savitarpio pagalbos, bendradarbiavimo metodus.

Renginio metu išsamius pranešimus skaitė pokyčio projekto Kūrybinės komandos vadovė Asta Baškevičienė, savivaldybės kuratorė projekte Olivija Saranienė, ugdymo įstaigų vadovai, akcentavę projekto „Lyderių laikas 3“ teigiamą įtaką ne tik visai Neringos švietimo bendruomenei, bet ir pagerėjusiai įtaigų atmosferai, atsiradusiam stipresniam atsakomybės jausmui, norui dalintis bei bendradarbiauti.

Konferencijoje dalyvavo, dalyvius sveikino ir projekto eiga domėjosi Neringos meras Darius Jasaitis.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Asta Baškevičienė pranešime „Pokyčio projekto „Mokytojų socialinio kapitalo stiprinimas ugdant mokinių atsakomybę“ įgyvendinimas Neringos savivaldybėje“ apžvelgė, kas jau padaryta šio projekto dėka, ir atkreipė dėmesį į tai, ką dar reikėtų tobulinti, kad įrodytume sau, jog esame atsakingi už savo subrandintas idėjas ir prisiimtus įsipareigojimus. Kūrybinės komandos vadovė akcentavo, kad visos novatoriškos, į visų švietime dalyvaujančiųjų atsakomybės didinimą bei į vaiko sėkmę nukreiptos idėjos, kurias įgyvendins mokytojai įstaigose, turi būti pamatytos ir paskatintos tiek įstaigos, tiek visos savivaldybės lygmeniu.

Neringos sporto mokyklos direktorius, LL3 projekto formaliųjų studijų magistras Norbertas Airošius pranešimu „Mokyklų tinklaveikos veiksniai“ supažindino kolegas su tinklaveikos sąvoka ir pateikė pavyzdžių, kaip tinklaveika bendradarbiaujant ir kuriant ryšius padeda greičiau ir produktyviau pasiekti tikslų, atnešančių ne tik asmenybės ūgtį bei padidėjusią atsakomybę, bet ir sukuriančių stabilią ugdymo sistemą, suteikiančią kiekvienam maksimalias ugdymo(-si) galimybes.

Neringa konf2 20190910                                                                                                                                         

Neringos meno mokyklos direktorė Rasa Norvilienė pranešime „Neringos meno mokykla – erdvė kūrybiškumui skleistis“ akcentavo kūrybiškumo kaip pamatinės vertybės ir siekiamybės ugdymą, atkreipdama dėmesį į kuriamas netradicines edukacines erdves, įsitraukimą į „Nordplius“ projektą bei gerosios patirties sklaidą.

Neringa konf3 20190910                                                                                                                                             

Neringa MLI 09.10 Joana

Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Joana Mažeikienė („Laimingas vaikas bendruomenės darželyje“) dalijosi teigiama pokyčių projekto patirtimi, įgyta stažuojantis tiek užsienyje, tiek Lietuvos ugdymo įstaigose, bei pristatė „Kimochi“ programos, ugdančios vaikų socialinį-emocinį, kinestetinį intelektą, įgyvendinimo galimybes darželyje, pasidžiaugė įgyvendintais edukaciniais projektais „Magiški kiaušiniai“ ir „Žalioji laboratorija“, kurie padėjo mažiesiems darželinukams ugdytis atsakomybės jausmą bei empatiją.                                                                                                                                            

Neringa konf5 20190910

Neringos gimnazijos direktoriaus Simo Survilos pristatyme „Vežanti“ socialinė, emocinė savijauta – tinkamas raktas į Neringos gimnazijos bendruomenės sėkmę“ buvo akcentuota, kad kiekvienas stažuotėse dalyvavęs mokytojas įgyvendins bent po vieną parsivežtą idėją, o sėkmingais rezultatais dalinsis su visa bendruomene. Direktorius džiaugėsi visos gimnazijos lygmeniu jau pradėtu pildyti Asmenybės ūgties dienoraščiu, Juodkrantės darželyje startuojančia „Kimochi“ programa bei, svarbiausia, padidėjusiu kolegų tarpusavio bendradarbiavimu.                                                                                     

Kalbėdama apie mokytojų bendradarbiavimo svarbą ir bendradarbiavimu keičiamą įtaigų kultūrą Neringos savivaldybės kuratorė projekte Olivija Saranienė išskyrė mūsų savivaldybės unikalumą, išskirtinumą ir skatino daugiau reflektuoti, dalintis ir kalbėti. Kuratorė pabrėžė visoje Lietuvoje pastebimą problemą: labai sunku stiprinti socialinį kapitalą, nes nebelikę bendrumo jausmo, jaučiamas susiskaldymas, todėl kiekvieno mūsų užduotis yra rasti kelią, kaip sugrįžti prie bendrų vertybių ir jų siekimo kartu. Baigdama dalintis savo įkvepiančiomis idėjomis, kuratorė pabrėžė, jog didžiausią poveikį daro pavyzdys, todėl kiekvienas asmeniškai turime prisiimti atsakomybę rodyti tik pačius geriausius pavyzdžius.

Neringa konf6 20190910                                                                                                                                                       

Po įkvepiančių kalbų ir paskatinimo toliau dirbti vis labiau bendradarbiaujant ir džiaugiantis stiprėjančia pasidalintąja atsakomybe, pedagogai buvo įtraukti į aktyvią diskusiją – refleksiją „Projektas įgyvendintas. O kas toliau?“, moderuojamą anglų kalbos mokytojos metodininkės Ingos Vainutienės. Diskusijos dalyviai akcentavo bendradarbiavimo naudą ir padarytą pažangą, pasidžiaugė įgyta patirtimi ir stažuočių idėjomis, aptarė išryškėjusius neįgyvendintus siekius – refleksijos stoka pasibaigus veikloms bei konkretesnį pasiskirstymą veiklomis, atsakomybėmis. Refleksiją taikliai apibendrino priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rūtos Bukauskienės išsakyta mintis: „Kartais reikia nukeliauti labai toli tam, kad suprastum, kiek daug turi visai šalia....“

Asta Baškevičienė
Neringos kūrybinės komandos vadovė