Nuotolinio mokymo puslapyje – visa aktualiausia informacija

Grįžti

Nuotolinio mokymo puslapyje – visa aktualiausia informacija
event 2020-04-08 domain Nacionalinė švietimo agentūra label_outline Aktualijos

Nuotolinio mokymo puslapyje – visa aktualiausia informacija

Rengiantis pradėti ugdymo procesą nuotoliniu būdu, Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje yra sukurta atskira rubrika – NŠA NUOTOLINIS. Joje skelbiama ir nuolat atnaujinama informacija apie skaitmenines priemones, virtualias mokymo(si) aplinkas, mokymus, metodinę medžiagą.

Nemaža dalis mokytojų klausia patarimų, kaip dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais. Puslapyje parengtos ir pateiktos metodinės rekomendacijos Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus ugdymo ypatumai, skirtos didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, dirbant nuotoliniu būdu. 

NŠA specialistai parengė rekomendacinio pobūdžio skaitmeninių priemonių sąrašą, skirtą dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniaisSąraše įvairūs šaltiniai pateikti lietuvių, Lietuvos tautinių mažumų mokykloms lenkų ir rusų kalbomis. 

Dėkojame už bendradarbiavimą ir geranoriškumą sudarant šį sąrašą Lietuvos specialiesiems pedagogams ir logopedams:

  • Žanetai Burbulevičienei, VŠĮ Lazdijų švietimo centro ir Lazdijų mokyklos – darželio „Kregždutė“ vyresniajai logopedei, „Facebook“ grupės „Jeigu tektų mokyti(s) namuose“ įkūrėjai ir administratorei;
  • Laimai Strolienei, Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos vyresniajai specialiajai pedagogei;
  • Dangirai Gailevičiūtei, Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos specialiajai pedagogei metodininkei;
  • Julijai Skripskienei, Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos ir Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio specialiajai pedagogei ir logopedei;
  • Miroslavai Stančik, Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos, Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos biologijos mokytojai-metodininkei.
  • Bendrą sąrašą parengė Ana Pavilovič-Jančis, Nacionalinės švietimo agentūros Specialiosios pedagogikos skyriaus specialioji pedagogė.

Nacionalinės švietimo agentūros specialistai rengia ir nuolat papildo (2 kartus per savaitę: trečiadienį ir penktadienį) rekomenduojamų „Skaitmeninių mokymo priemonių nuotoliniam mokymui(si)“ sąrašą, kuriame pateikiamos įvairios mokymosi priemonės ir šaltiniai, suskirstyti pagal ugdymo sritis ir mokymo priemonių paskirtį. Sąrašas atnaujinamas 2 kartus per savaitę: trečiadienį ir penktadienį.  Naudotojų patogumui sąrašas yra pateikiamas ir leidinio formatu. Kviečiame sekti informaciją ir naujausios  sąrašo versijos ieškoti Nacionalinės švietimo agentūros informaciniame nuotolinio mokymo(si) puslapyje https://nsa.smm.lt/nuotolinis. Priemonių sąrašas pasiekiamas skiltyje „Skaitmeninės priemonės“.

Mokyklos, norinčios pradėti nuotolinį mokymą, turėtų priimti sprendimus dėl mokymosi aplinkos naudojimo. Parengtos rekomendacijos mokykloms Dėl mokymosi aplinkų kūrimo mokyklose.

Puslapyje galima užduoti klausimus apie ugdymo proceso organizavimą, turinį, technologijas. Suburta pagalbos komanda atsiųs atsakymus užklausą pateikusiam asmeniui, apibendrinti dažniausiai užduodami klausimai skelbiami DUK.

Apie atnaujinamą arba papildomą informaciją bus skelbiama Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, NŠA tinklalapiuose ir „Facebook“ paskyroje.

Jei pastebite, kad sąraše nėra įtrauktos priemonės, kuri Jūsų manymu, būtų tinkama nuotoliniam mokymui, kviečiame priemones siūlyti pasirenkant skiltį „Dalinuosi“ ir joje užpildžius tinkamą pasirinkimo lauką: skaitmeninė mokymo priemonėmokymo aplinkametodinė medžiaga.

Laukiame Jūsų siūlymų ir klausimų.