Nuotolinis mokymas: Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos sėkmės istorija

Grįžti

Nuotolinis mokymas: Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos sėkmės istorija
event 2020-04-03 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Nuotolinis mokymas: Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos sėkmės istorija

Besibaigiant pirmajai nuotolinio mokymo savaitei Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos bendruomenė jau gali su palengvėjimu teigti, kad nuotolinio mokymo(si) organizavimo iššūkį pavyko įveikti labai sėkmingai.
Kaip mes pasirengėme nuotoliniam mokymui ir kur slypi mūsų sėkmės priežastys?

Pirmas svarbus dalykas, palengvinęs mūsų pasirengimą yra tas, kad visi Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos mokytojai jau antrus metus naudojasi Microsoft Office 365, aktyvios paskyros jau buvo sukurtos ir daliai gimnazistų. Gimnazijos direktorė Jūratė Lutinskaitė-Kalibatienė jau pirmos mokinių atostogų savaitės pradžioje pasiūlė nuotoliniam mokymui naudoti vieną iš platformų, esančių Microsoft Office 365 – Microsoft Teams, kuri apima nuolatinius pokalbius darbo vietoje, vaizdo susitikimus, failų saugojimą ir daugybę funkcijų, tinkančių dalintis informacija ir bendradarbiauti nuotoliniu būdu.

Šis pasirinkimas gimnazijos mokytojus išgelbėjo nuo informacinio chaoso, kurio lavina užplūdo mokyklas ir mokytojus, vos paskelbus apie būtinybę pasirengti nuotoliniam mokymui. Pasirinkus Microsoft Teams, nereikėjo gilintis ir analizuoti daugybės kitų galimų mokymo įrankių, nes Microsoft Teams platforma suteikia pakankamai galimybių. Kitas žingsnis buvo operatyviai sukurti Microsoft Office 365 paskyras gimnazistams, kurie dar nesinaudojo šia sistema. Ši užduotis buvo patikėta gimnazijos techninių (IT) mokymo priemonių specialistei. Tuo metu informacinių technologijų mokytoja ir socialinė pedagogė parengė trumpą mokomąją medžiagą mokytojams apie darbą Microsoft Teams, platformos struktūrą, grupių kūrimo, tvarkaraščio sudarymo principus, kitas funkcijas. Instrukcija, kaip prisijungti ir naudotis mokymo platforma, elektroniniu dienynu, buvo išsiųsta ir visiems gimnazistams. Pirmasis mokytojų nuotolinis susitikimas įvyko jau pirmos mokinių atostogų savaitės pradžioje ir tapo kiekvienos dienos tradicija – mokytis naudotis Microsoft Teams mokytojai galėjo tik nuotoliniu būdu, ir išmokti reikėjo per tikrai trumpą laiką.

 

Dar viena svarbi užduotis, kurią operatyviai turėjo atlikti klasių vadovai, bendradarbiaudami su socialine pedagoge – apklausti gimnazistus ir ištirti jų namuose turimas technines galimybes. Nors naudotis Microsoft Teams pakanka išmaniojo telefono su interneto ryšiu, ši platforma patogesnė, kai ja dirbama kompiuteriu; taip pat reikalingas mikrofonas ir ausinės, kad mokinys galėtų visapusiškai dalyvauti virtualioje pamokoje. Kai paaiškėjo, kad reikiamų priemonių neturi tik nedidelė dalis gimnazistų, jiems šias priemones karantino laikotarpiui paskolino gimnazija. Taip buvo išspręsta techninė pasiruošimo nuotoliniam mokymui dalis.

Ruošdamosi nuotoliniam mokymui, mokyklos daug diskutavo dėl virtualių pamokų tvarkaraščių. Mūsų gimnazijoje po diskusijų nutarta tvarkaraščio nekeisti. Mokytojai sukūrė savo mokomų klasių ir srautų komandas, į jas įtraukdami tų klasių ar srautų gimnazistus, ir vadovaudamiesi pamokų tvarkaraščiu Microsoft Teams kalendoriuje sukūrė kas savaitę pasikartosiančius virtualius susitikimus – pamokas tiksliai tuo laiku, kai vyksta įprastos pamokos. Microsoft Teams platforma suteikia daug galimybių įkelti mokomąją medžiagą, nuorodas, konkrečios pamokos užduotis, kurias mato visi tos komandos – klasės nariai, atliktas užduotis mokiniai lengvai įkelia į konkrečios pamokos segtuvą, kad mokytojas galėtų matyti ir įvertinti darbą. Įvertinimai vėliau gali būti rašomi į elektroninį dienyną. Tiesioginė mokytojo ir mokinių konferencija netrunka visą pamokos laiką – sutarėme, kad gimnazistai privalo prisijungti prie savo pamokos grupės pamokos pradžioje, tuomet, su mokytoju aptarę pamokos darbus ir gavę visą reikiamą informaciją, dirba savarankiškai. Tačiau visos pamokos metu mokytojas yra pasiekiamas, kad esant reikalui galėtų pakonsultuoti ar atsakyti kilusius klausimus.

Pirmosios nuotolinio mokymo dienos pavyko sklandžiai, nes mūsų pasirinkta platforma pasirodė esanti atspari padidėjusiam lankytojų aktyvumui, o pakankamai paprastą ir logišką jos struktūrą greitai perprato tiek mokytojai, tiek gimnazistai. Svarbus dalykas, dėl kurio buvo susitarta tarp mokytojų – mokinių prisijungimų kontrolė. Į specialią lentelę Microsoft Forms, matomą tik mokytojams ir klasių vadovams, po kiekvienos pamokos dalykų mokytojai įveda duomenis apie prie pamokos neprisijungusius moksleivius. Šiuos duomenis peržiūri klasių vadovai ir socialinė pedagogė, kurie tą pačią dieną susisiekia su prie virtualių pamokų nesijungiančiais mokiniais ir išsiaiškina nesijungimo priežastis. Tai atima šiek tiek laiko, tačiau padeda išspręsti kartais kylančias technines problemas, kurių natūraliai atsiranda taikant naują mokymosi būdą, o mažiau atsakingiems mokiniams duodamas aiškus signalas, kad dalyvavimas nuotoliniame mokyme toks pat privalomas, kaip ir įprastų pamokų lankymas.

Su mokytojais taip pat diskutuojame dėl optimalaus užduočių kiekio, nes pirmoji savaitė parodė, kad mokiniai jaučiasi labai apkrauti – kiek žinome, ši problema keliama ir kitose mokyklose ir ją teks išspręsti. Pagrindinė šios problemos priežastis greičiausiai yra ta, kad nuotolinis mokymas ir mokymasis yra naujovė ir iššūkis tiek mokytojams, tiek mokiniams, todėl pirmomis dienomis buvo sudėtinga numatyti realias tiek mokytojų, tiek mokinių galimybes.

Apibendrindami pirmąją nuotolinio mokymo savaitę jaučiame, kad mums tikrai pavyko, o toliau, tikėkimės, seksis dar geriau. Mūsų sėkmę nulėmė patikimos mokymo platformos pasirinkimas, kuria dirba visi mokytojai – taip apsaugojome gimnazistus nuo chaoso, kuris būtų kilęs, jeigu mokytojai būtų rinkęsi skirtingus mokymo įrankius, ypač tuos, kurie neatlaiko didesnio vartotojų aktyvumo. Kiti svarbūs dalykai, leidę laiku pasiruošti ir sėkmingai pradėti nuotolinį mokymą – santykinai aukštas mokytojų informacinis raštingumas, efektyvi gimnazijos administracijos vadyba ir užduočių paskirstymas – bendradarbiaujant administracijai, specialistams, dalykų mokytojams ir klasių vadovams buvo operatyviai ištirtas techninis mokinių pasiruošimas, laiku suteikta pagalba, parengta mokymų medžiaga ir informuoti gimnazistai bei tėvai, sukurtos mokinių grupės ir atlikti visi kiti parengiamieji darbai, kurie leido mums pirmąją nuotolinio mokymo dieną pradėti jau turint aiškią, mokiniams ir mokytojams suprantamą sistemą. Žinoma, kiekvieną dieną tenka išspręsti vis naujų, nenumatytų klausimų, kuriuos kasdien aptariame dienos refleksijai skirtuose trumpuose susitikimuose Microsoft Teams mokytojų grupėje, tačiau sunkiausias parengiamasis darbas jau atliktas ir nuotolinis mokymas vyksta sklandžiai.

Jolanta Gutauskaitė-Janulevičienė
Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Taip pat skaitykite:

Renata Pavlavičienė: „Nebijokime būti teisūs 'ne iš pirmo karto'“

Ieva Mažulienė: „Iššūkis suvaldytas!“

Kauno „Saulės” gimnazijos patirtis įgyvendinant nuotolinį mokymą