Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas 2019–2020 mokslo metais nevyks

Grįžti

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas 2019–2020 mokslo metais nevyks
event 2020-04-06 domain Nacionalinė švietimo agentūra label_outline Aktualijos

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas 2019–2020 mokslo metais nevyks

Informuojame, kad  2019–2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas nebus vykdomas, nes Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-480 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir socialinės-pilietinės veiklos 2019–2020 mokslo metais“ nustatė, kad 2019–2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo atleidžiamas, o pagrindinio ugdymo 5–10, I–II gimnazijos klasės mokinys, 2019–2020 mokslo metais ne iki galo atlikęs ar neatlikęs socialinės-pilietinės veiklos, yra atleidžiamas nuo jos atlikimo.

Be to, informuojame, kad 2019–2020 mokslo metais planuoti nacionaliniai pasiekimų patikrinimai 4 pradinio ir 8 pagrindinio ugdymo programų klasių mokiniams nevyks.

Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Stebėsenos ir vertinimo departamento
Pasiekimų patikrinimo užduočių rengimo skyriaus metodininkė,
laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas
El. p. gitana.notrimaite-muzikeviciene@nsa.smm.lt