Papildoma grupė: Įtraukieji ugdymo(si) metodai priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme

Grįžti

Papildoma grupė: Įtraukieji ugdymo(si) metodai priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme
event 2020-02-06 domain Nacionalinė švietimo agentūra label_outline Aktualijos

Papildoma grupė: Įtraukieji ugdymo(si) metodai priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme

Kas 3 metus skelbiamuose tarptautiniuose EBPO PISA (angl. Programme for International Student Assessment) tyrimuose Suomija sulaukia itin aukštų įvertinimų. Puikiais rezultatais išsiskiria ir Danija, Norvegija bei Estija, kurios ugdymo sistema artima Šiaurės šalių ugdymo sistemoms. Šiaurietiško ugdymo naratyvas yra grindžiamas tokiais principais: dėmesys įtraukiam prasmingam mokymuisi ir visa apimančioms kompetencijoms, moksleivių įsitraukimo ir aktyvaus mokymosi skatinimas, socialinių įgūdžių ir bendradarbiavimo stiprinimas, mokymosi ir realaus gyvenimo reiškinių susiejimas. Šių principų ir metodikų visuma padeda vaikams lavinti kritinį mąstymą, gebėti priimti sprendimus, darniai veikti bendruomenėje.

Šių tikslų pasiekti padeda įtraukieji ugdymo(si) metodai, kurie, visų pirma, didina vaikų motyvaciją sužinoti, atrasti ir tyrinėti. Taip pat, šie metodai padeda vaikams atrasti sąsajas tarp teorinės informacijos bei praktinio jos pritaikymo ir realaus konteksto. Ugdymo procese pasitelkiant įtraukiuosius metodus, dėmesys kreipiamas ne tik mokinio žinioms, bet ir itin svarbioms, socialinėms ir emocinėms kompetencijoms.

PRAKTINIO SEMINARO TIKSLAI:

• Supažindinti mokytojus su įtraukiaisiais ugdymo(si) metodais, galimais darbo būdais ir veiklos kryptimis formuojant bei tobulinant mokinių žinias ir įgūdžius;

• Atrasti galimybes suformuoti tinkamą aplinką vaikams praktinėje veikloje panaudoti įgytas žinias ir gebėjimus, siejant juos su asmenine mokinio patirtimi;

• Pristatyti novatoriškas mokymo(si) priemones;

• Pasiūlyti priešmokyklinių ir pradinių klasių mokytojams konkrečių idėjų pamokoms, leidžiančių kūrybiškai organizuoti mokymo(si) procesą.

Praktinį seminarą veda:

JOLANTA ŽVIRBLIENĖ - integruotų pradinio ugdymo vadovėlių autorė, mokytoja ekspertė.

EVELINA MILERIENĖ - E² tinklaraščio kūrėja, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogė.

DALYVIAMS BUS IŠDUODAMI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PAŽYMĖJIMAI.

Seminaro trukmė: 6 ak. val.

Seminaro laikas: 2020.02.18 (antradienis), 10:00-16:00

Seminaro vieta: Rotušės a. 19, Kaunas

Seminaro kaina: 20 Eur.

REGISTRACIJA: http://bit.ly/seminaras-itraukieji-metodai

Organizatorių informacija