Parengta nauja metodinė priemonė socialiniams pedagogams

Grįžti

Parengta nauja metodinė priemonė socialiniams pedagogams
event 2020-01-20 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija label_outline Aktualijos

Parengta nauja metodinė priemonė socialiniams pedagogams

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionaline švietimo agentūra parengė metodinę priemonę „Darbas su vaikais, turinčiais elgesio ir emocinių sunkumų bei sutrikimų“. Leidinyje, remiantis pavyzdžiais, elgesio modeliais, paaiškinama, kaip socialinis pedagogas gali individualiai padėti vaikui, kaip į problemos sprendimą įtraukti tėvus, ką konkrečiai patarti mokytojams, kurių klasėje yra emocijų ir elgesio sutrikimų ir bendravimo sunkumų turinčių mokinių, ir kt. Tai mokyklose dirbančių socialinių pedagogų praktiniam darbui gerinti skirtas leidinys, kuris padės veiksmingiau padėti mokiniams ir jų tėvams, sklandžiau bendradarbiauti su mokytojais. 

Leidinyje pabrėžiama, kad tik išsiaiškinęs ir supratęs vaiko elgesio priežastis, socialinis pedagogas kartu su mokytojais galės padėti vaikui mokytis naujų elgesio būdų. Dėl to socialiniam pedagogui labai svarbu bendradarbiauti su vaiko šeima. Metodinėje priemonėje socialiniai pedagogai ras nemažai patarimų, padėsiančių sukurti ilgalaikį ryšį su vaiko šeima. Sprendžiant tokias problemas, greito rezultato paprastai nebūna, o tėvų įsitraukimas ne tik suteikia informacijos apie ankstyvąją vaiko patirtį šeimoje, bet ir vaikui padeda keisti susiformavusius įpročius, ir pačius tėvus nuteikia pozityviam bendradarbiavimui. Kiekvienas tėvas ar motina džiaugiasi, jeigu pavyksta padėti savo vaikui.

Bendravimui su tėvais patariama naudoti įvairias priemones, tai – laiškai, kvietimas į pamokas, bendros veiklos, individualūs pokalbiai-konsultacijos, atvejo aptarimai-pasitarimai, klasės susirinkimai, tėvų savipagalbos grupės ir kt.

Socialinis pedagogas, dirbantis mokykloje, privalo bendradarbiauti ir padėti mokytojams. Jis gali suteikti informacijos apie elgesio ir emocinių sunkumų ir sutrikimų turinčius vaikus, išmokyti elgesio valdymo technikų klasėje. Metodinėje priemonėje pateikiamas ne vienas toks būdas.

Leidinys parengtas atsižvelgiant į 2018 metais atliktos socialinių pedagogų apklausos rezultatus. Apklausiant mokyklose dirbančius socialinius pedagogus buvo aiškinamasi, kokios metodinės pagalbos jie pasigenda savo darbe.

Nuotr. autor. Artūras Žukas