Parengtas etninės kultūros integravimo metodinis leidinys „Etnografinis palikimas – kiekvieno mūsų savasties dalis“

Grįžti

Parengtas etninės kultūros integravimo metodinis leidinys „Etnografinis palikimas – kiekvieno mūsų savasties dalis“
event 2019-09-04 label_outline Aktualijos

Parengtas etninės kultūros integravimo metodinis leidinys „Etnografinis palikimas – kiekvieno mūsų savasties dalis“

Ugdymo plėtotės centras kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijuoja mokytojų etninės kultūros integravimo gerosios patirties pristatymą metodiniame leidinyje „Etnografinis palikimas – kiekvieno mūsų savasties dalis“.

Etninės kultūros integravimo gerosios patirties metodinis leidinys rengiamas atliepiant 2019–2020, 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417, rekomendacijas (15.1. p., 19 p., 28 p., 61 p., 62.6 p. ir kt.). Jis skirtas formaliojo ugdymo ir neformalaus švietimo įvairių dalykų mokytojams, etninę kultūrą integruojantiems į ugdymo procesą, etninės kultūros puoselėtojams, veiklas organizuojantiems / įgyvendinantiems skirtingose erdvėse.

Leidinį sudaro penki skyriai pagal Lietuvos etnografinius regionus: Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos. Gerosios patirties pavyzdžiais galės naudotis Lietuvos bei užsienio lituanistinio švietimo mokyklų mokytojai, ketinantys etninę kultūrą integruoti į dalyko ugdymo turinį, mokytojų komandos, ruošiančios mokinius Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadai, mokyklos, stiprinančios metodinę veiklą gyvosios tradicijos puoselėjimui, profesijos mokytojai, bendradarbiaujantys su gimnazijų skyrių mokytojais, mokyklų bendruomenės, įgyvendinančios visos dienos mokyklos veiklas, formalųjį švietimą papildančio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytojai, šalies švietimo pagalbos tarnybų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centrų metodininkai.

Leidinį sudaro penkios dalys pagal Lietuvos etnografinius regionus – 50 autorių pristatymai: etninės kultūros integravimo į ugdymo procesą / įvairių dalykų turinį pamokų planai, projektai, inscenizacijų scenarijai, etninės kultūros kuratorių metodinės veiklos stiprinimo ugdymo įstaigose patirtis, mokslininkų / etnologų medžiaga ugdymo turiniui pagilinti, tyrimų apžvalga ir siūlymai, Etninės kultūros globos tarybos prie LRS teikiamos pagalbos pavyzdžiai, Etninės kultūros ugdytojų sąjungos veikla, Lietuvos muziejų asociacijos / muziejų edukacinės programos, bendradarbiavimo su ugdymo įstaigomis patirtis.