Pasaulio lietuvių jaunimas – laukiamas Lietuvoje

Grįžti

Pasaulio lietuvių jaunimas – laukiamas Lietuvoje
event 2019-06-18

Pasaulio lietuvių jaunimas – laukiamas Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su pasaulio lietuvių jaunimo atstovais, pasirinkusiais mūsų šalį vasaros stažuotėms pagal programą „Jungtis Lietuvai“, su kuriais kalbėta apie jaunimo galimybes Lietuvoje, tautiškumo, tapatybės, lietuvybės saugojimą užsienyje.

Šie metai paskelbti Pasaulio lietuvių metais, lietuvių vienybė pasaulyje ir darbai Lietuvai visada yra labai svarbūs. Prezidentės teigimu, sveikintinos visos iniciatyvos, kurios suteikia galimybę jaunosios kartos užsienio lietuviams iš arti susipažinti su modernėjančia Lietuva, padeda jiems išlaikyti ryšį su tėvų gimtine, palengvina apsisprendimą sugrįžti.

Pasak šalies vadovės, Lietuvai reikia visų geranoriškų tautiečių, čia norinčių pritaikyti užsienyje įgytas žinias ir patirtį, jų idėjos ir pasiūlymai gali prisidėti stiprinant mūsų valstybę, kuriant jos ateitį. Grįžtantis jaunimas čia mato galimybių realizuotis ir tobulėti pagal profesiją.

Prezidentė pabrėžė, kad jauni, aktyvūs, išsilavinę ir bendruomeniški lietuviai gali ir turi būti šalies tarptautiniai ambasadoriai, skleidžiantys patriotiškumą ir žinias apie Lietuvos pasiekimus, kuriais jie galės įsitikinti, stažuodamiesi inovatyviausiose šalies įmonėse ir organizacijose.

Į šešių savaičių trukmės stažuotę atvyko 17 lietuvių kilmės jaunuolių, kurių dauguma gimė svetur, bet puoselėja lietuvybę, aktyviai dalyvauja užsienio lietuvių bendruomenių veikloje.

Atvykusieji jaunuoliai studijuoja įvairiuose JAV universitetuose biochemiją ir molekulinę biologiją, verslo administravimą, kriminalinę teisę, sociologiją, psichologiją, politikos, kitus mokslus. Stažuotę jie atliks Lietuvos įmonėse pagal savo studijų kryptis.