Pašnekesiai apie mokytojo ir mokinio sėkmę

Grįžti

Pašnekesiai apie mokytojo ir mokinio sėkmę
event 2019-09-10 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Pašnekesiai apie mokytojo ir mokinio sėkmę

Rugpjūčio 27 d. Kelmės kultūros centre įvyko pokyčių projekto „Lyderių laikas 3“ renginys švietimo bendruomenei. Mokytojų, kitų rajono savivaldybės bendruomenės narių mokymams pasirinkta nauja forma – pašnekesiai, pavadinti „Sėkmingos pamokos link“.

Gausiai susirinkusius dalyvius pirmiausia skambiomis dainomis pasveikino Trečiojo amžiaus universiteto studentai. Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, sveikindamas renginio dalyvius, surado gražių sąsajų tarp savo – mokslinio agronomo – ir mokytojo specialybių: abiejų atstovai yra augintojai... Administracijos direktorius Stasys Jokubauskas tarė keletą žodžių apie švietimo pokyčius, visiems linkėjo sėkmingų mokslo metų.

Apie Kelmės rajono švietimo būklę ir Lietuvos, ir visos Europos šalių kontekste detalų pranešimą perskaitė dr. Rita Dukynaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotoja. Daug dėmesio sulaukusio pranešimo pagrindiniai akcentai buvo šie: mokant reikia kritinio mąstymo, o jo trūksta; protinis intelektas nėra svarbiau už emocinį; mokytojui stalas nebereikalingas; žmogui daug įtakos turi ekologija; mokytojui svarbu matyti perspektyvą. R. Dukynaitė pristatė rajono mokyklų standartizuotų testų, PUPP, brandos egzaminų, kai kurių tyrimų rezultatus, išryškino jų kontekstą: mokiniams emocinė aplinka rajono mokyklose yra palankesnė, sudėtinga jungtinių klasių padėtis, daugėja specialiųjų poreikių mokinių, gerėja pagalba jiems, tačiau ne visuose kolektyvuose mikroklimatas palankus. Pabrėžta, kad geriausiai rajono mokiniai moka biologiją ir geografiją, prasčiausi – matematikos rezultatai. Pasisakymą Rita Dukynaitė baigė tokia fraze: „Leiskime klysti ir vaikams, ir sau.“

Kelme pasnekesiai1 20190827                                                 

„Kaip nuo taško A iki taško B nukeliauti kitaip?“ – susirinkusiųjų klausė Ieva Siliūnė, Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Kelione kitaip pranešėja vadino mokinių savivaldų mokymąsi. „Žinios nebėra lobis, lobis yra gebėjimas atsirinkti“, – pedagogę Austėją Landsbergienę citavo pranešėja.

Tęsdama temą Justina Zaleckienė, Tytuvėnų gimnazijos chemijos mokytoja, pateikė informatyvios medžiagos, gautos atlikus mokinių savivaldaus mokymosi anketinį tyrimą. Baigdama J. Zaleckienė sakė: „Aukščiausia žmogaus vertybė – laisvė rinktis.“

Opią visuomenės, ypač pedagogų, problemą – perdegimą analizavo Rosita Marcinkienė, Tytuvėnų gimnazijos ir SMC geografijos mokytoja. Perdegimo problemą R. Marcinkienė tyrė su kolegomis iš trijų respublikos mokyklų. Aptarusi tyrimo rezultatus pranešėja siūlė problemos sprendimo būdus, pabrėžė, kad mokytojas turi atskirti darbą nuo laisvalaikio. „Meilė pačiam sau – romanas, trunkantis visą gyvenimą“, – teigė mokytoja.

Kelme pasnekesiai2 20190827

Kelme pasnekesiai3 20190827                                               

„Ar autentiškumas transformuoja?“ – taip pranešimą pavadino Raimonda Blužienė, Pakražančio gimnazijos direktorė. Ji pateikė informacijos, kam, kaip ir kodėl reikia transformuotis, nors švietimas nėra verslas. „Norint būti garsiam, reikia būti drąsiam“, – teigė direktorė.

Rasa Skrodenienė, Elvyravos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pristatė bendradarbiavimo būdus, įtraukiančius mokinių tėvus kaip lygiaverčius ugdymo proceso partnerius. R. Skrodenienė kartu su kolege anglų kalbos mokytoja Ieva Linkevičiene pateikė medžiagos, pagrįstos praktika, apie susitarimus, lemiančius pamokos kokybę. Pranešėjos ragino susitariant būti kūrybingiems, pateikė ne vieną metodą, padedantį susitarti.

Kelme pasnekesiai4 20190827

Kelme pasnekesiai5 20190827                                          

Projekto „Lyderių laikas 3“ konsultantės Eglės Daunienės pranešime „Kodėl norime ar nenorime dirbti grupėse?“ buvo pabrėžtas patirtinis mokymas.

Hilda Laima Markulė, Kelmės „Kražantės“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja, jausmingai prabilo apie tai, kaip didelėje paauglių mokykloje auginti tylą. „Triukšmas gali būti sustabdomas“, – teigė mokytoja ir siūlė triukšmui įveikti ne vieną būdą, atskleidė, kaip į šios problemos sprendimą įtraukiami pagalbos specialistai.

Apie vadovavimo stilių formuojančius veiksnius kalbėjo Beata Pralgauskienė, Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Esminė savybė, lemianti vadovo sėkmę, yra komunikavimas, teigė B. Pralgauskienė.

Projekto „Lyderių laikas 3“ vadovė Kelmės rajone Irena Janušienė, vykdanti Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo funkcijas, detaliai aptarė lygiaverčių susitarimų principus rajono mokyklose, pasidžiaugė gerėjančiais daugumos mokinių brandos egzaminų, asmeninių pasiekimų rezultatais. I. Janušienė nurodė 2019–2020 m. m. švietimo prioritetus – susitarimų kultūros diegimą, pamokos kokybės gerinimą, bendrystę ir veikimą, siekiant kiekvieno vaiko pažangos.                                    

Skaidra Kriukienė, projekto „Lyderių laikas 3“ konsultantė, savivaldybių grupės kuratorė, apibendrindama renginį, negailėjo kelmiškiams gerų žodžių. „Duomenimis grįsti tyrimai atskleidžia profesionalumą. Gražiai bendradarbiaujama su rajono savivaldybe, kitų rajonų švietimo bendruomenėmis. Džiaugiuosi, kad gebate susitarti. Neišbarstykite šio gebėjimo!“ – sakė S. Kriukienė.

Renginį „Pašnekesiai „Sėkmingos pamokos link“ moderavo Irma Stankuvienė, Tytuvėnų gimnazijos direktorė, ir Rima Andrulienė, Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos direktorė. Joms pavyko prakalbinti ne vieną renginio dalyvį mokytoją, išgirsti nuomonę įvairiais ugdymo klausimais.

Emilija Kvietkuvienė
Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos mokytoja, 
projekto „Lyderių laikas 3“ Kelmės r. savivaldybės pokyčio projekto kūrybinės komandos narė