Patirtimi dalijosi projekte „Lyderių laikas“ dalyvavę pedagogai

Grįžti

Patirtimi dalijosi projekte „Lyderių laikas“ dalyvavę pedagogai
event 2020-01-15 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Patirtimi dalijosi projekte „Lyderių laikas“ dalyvavę pedagogai

Sausio 9 d. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje vyko LL3 projekto mokyklų lyderystės iniciatyvų baigiamasis renginys „Mokytojo patirtinio mokymosi modelis ir duomenų panaudojimas“.

Apsilankė svečių – Lietuvos Respublikos Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus patarėjas Česlovas Čyžas, Mažeikių švietimo centro direktorius Viktoras Prokopčukas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus patarėja dr. Rita Dukynaitė, LL3 savivaldybių grupės kūrybinių komandų kuratorė Skaidra Kriukienė.

Renginį pradėjusi Merkelio Račkausko gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė pasveikino visus susirinkusius ir vylėsi, kad šis projektas – dar tik ilgo, nuoseklaus ir produktyvaus darbo pradžia.

Renginio programą pristatė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jelena Sutkienė, supažindino su renginio uždaviniais – apžvelgti LL3 Mažeikių rajono pokyčio projekto rezultatus, pasidalinti planais, paskatinti prisijungti kitas ugdymo įstaigas prie mokytojų patirtinio mokymosi, numatyti ateities planus.

Įžanginis projekto renginys Mažeikiuose įvyko 2018 m. kovo 21 d.Tuomet renginio dalyviai kalbėjo apie siekiamybę 2028 metams: mokiniams buvo svarbu – netradicinė aplinka ir pamokos, svajonių mokyklos koncepcija, įdomios metodikos: tėvams – saugi aplinka, geri pojūčiai, gera mokykla su 5D, 7D formatu; mokytojams – tobula mokykla su mokymo priemonėmis ir laboratorijomis, virtualus mokymas(is).

Savo pranešime Jelena Sutkienė tvirtino, jog projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, skirta švietimo bendruomenės nariams (švietimo institucijų darbuotojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, tėvams ir kitiems asmenims, atstovaujantiems švietimo bendruomenėms). Projekto tikslas – įkvėpti ir sustiprinti Lietuvos švietimo bendruomenę imtis kokybinių pokyčių savo organizacijose vardan mokinių mokymosi pažangos. Projektu siekiama įtvirtinti nuolatinį atsinaujinimą ir aukštesnę mokymosi kultūrą.

Mazeikiai mlir baigiamasis3 20200109

Kūrybinės komandos vadovė pristatė Mažeikių r. savivaldybėje sukurtą pokyčio projektą „Mokytojų patirtinio mokymosi modelis“.

Kiti kūrybinės komandos nariai savo pasisakymuose detalizavo šio Modelio priemones.

Visus dalyvius sudomino besimokiusiųjų formaliose ir neformaliose studijose pasisakymai. Atliktais tyrimais ir nagrinėtomis temomis pasidalino magistrai. Apie pedagogą ir vadovą, jų vaidmenį organizacinėje kultūroje kalbėjo ISM magistrantai Lijana Balzerienė, Dangiras Gurauskas ir Dovilė Budreckienė. Neformaliųjų studijų atstovė Gražina Mišutienė. Numatyta kviestis į švietimo įstaigas formaliųjų ir neformaliųjų studijų atstovus pristatyti savo darbus ir diskutuoti.

Nueito kelio su LL3 projektu įžvalgas pateikė LL3 projekto savivaldybių grupės kuratorė Skaidrutė Kriukienė.

Ypač daug dėmesio sulaukė ŠMSM strateginių programų skyriaus vedėjo patarėjos dr. Ritos Dukynaitės pranešimas apie tarptautinis tyrimus ir Mažeikių r. švietimo būklės duomenis. R. Dukynaitė atkreipė dėmesį į svarbiausius 21-ojo amžiaus gebėjimus, nuolat kintančio gyvenimo iššūkius švietimui bei orientyrus svarbiausiom veiklom. Nagrinėjo įvairius duomenis, įžvelgdama ateities perspektyvas.

Nors renginys užsitęsė iki 18.00val., bet dalyviai nesiskirstė, teikė klausimus viešnioms, diskutavo dėl Mažeikių savivaldybės švietimo duomenų.

Lyderystės renginį baigėme sutarę toliau bendradarbiauti, susitikti, aptarti kaip praktikoje patiems seksis taikyti Mokytojų patirtinio mokymo(si) modelį, naudotus įvairių patirčių metodus, kurti savus, kuo efektyviau naudotis turimais duomenimis, bendradarbiauti dėl mokinio sėkmės.

Jelena Sutkienė
Mažeikių r. LL3 pokyčio projekto kūrybinės komandos vadovė