Patvirtinta egzilio sąlygomis veikiančių aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarka

Grįžti

Patvirtinta egzilio sąlygomis veikiančių aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarka
event 2020-02-13 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Patvirtinta egzilio sąlygomis veikiančių aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarka

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teikimu Vyriausybė patvirtino aukštųjų mokyklų, veikiančių egzilio sąlygomis, išorinio vertinimo tvarką.

Ši tvarka bus taikoma Lietuvoje egzilio sąlygomis veikiančioms aukštosioms mokykloms. Egzilio sąlygomis veikianti aukštoji mokykla – tai aukštoji mokykla, kuri negali veikti savo šalyje. Egzilio sąlygomis veikiančios aukštosios mokyklos statusą suteikia Vyriausybė užsienio reikalų ministro teikimu. Šiuo metu egzilio sąlygomis veikia Europos humanitarinis universitetas Vilniuje.

Egzilio aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo tvarka parengta įgyvendinant Mokslo ir studijų įstatymą, kuriame nustatyta, kad egzilio sąlygomis veikiančių aukštųjų mokyklų išorinį vertinimą organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras Vyriausybės nustatyta tvarka. Egzilio sąlygomis veikiančioms aukštosioms mokykloms gali būti nustatytos specialios išorinio vertinimo sąlygos.

Nustatyta, kad egzilyje veikiančių aukštųjų mokyklų išorinis vertinimas bus atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus. Aukštosios mokyklos egzilyje veikla bus vertinama pagal keturias vertinamąsias sritis: valdymas, kokybės užtikrinimas, studijų ir mokslo (meno) veikla, poveikis aukštosios mokyklos egzilyje kilmės valstybei ir regionui. Trijų pirmųjų vertinamųjų sričių vertinimą atliks Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta ekspertų grupė, ketvirtosios – Užsienio reikalų ministerija.

Aukštųjų mokyklų egzilyje išorinio vertinimo tvarkos nustatymas sudarys teisines prielaidas Studijų kokybės vertinimo centrui įvertinti aukštosios mokyklos egzilyje veiklos kokybę, remiantis išorinio vertinimo išvadomis, sukurti prielaidas jos veiklai gerinti, skatinti jos veiklos kokybės kultūrą, informuoti steigėjus, juridinio asmens dalyvius, akademinę bendruomenę ir visuomenę apie aukštosios mokyklos egzilyje veiklos kokybę.